ISSN 1804-6371
 
 

Datové zdroje a klinické registry

V této sekci naleznete přehled a informace o všech typech zdrojů, z nichž čerpají analýzy na portálu Uroweb.cz, a to jak domácích, tak i mezinárodních. Dále zde jsou k dispozici informace o medicíně založené na důkazech a moderním řešení klinických registrů. Základním zdrojem dat pro všechny tyto databáze je pak elektronická zdravotní dokumentace. Na stránce Knihovna CHT je obecně popsán elektronický systém chemoterapeutických režimů. Jednotlivými urologickými malignitami se v současné době zabývá i řada specializovaných projektů a registrů.

 

Poslední aktualizace: 3.10.2009

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.