ISSN 1804-6371
 
 

O projektu Uroweb.cz

Primárním cílem projektu je vybudovat centrální a akademicky řízený portál jako nástroj prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit. Dalším cílem je vědecky hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Projekt Uroweb.cz má následující konkrétní cíle a náplň:

 • Kritický rozbor epidemiologických dat urologických malignit v ČR
 • Informační systém zaměřený na predikce incidence, prevalence, mortality a počtu léčených pacientů s urologickými malignitami v ČR
 • Komplexní regionální zpravodajství, lokalizace prediktivních modelů na podmínky regionů
 • Průběžná aktualizace populačních dat a informační servis pro pracoviště pracující v oblasti diagnostiky a léčby urologických malignit v ČR
 • Odborné a informatické zázemí pro komunikaci mezi lékaři a zdravotnickými zařízeními
 • Interaktivní automatizovaný software, který převede potřebnou agendu o urologických malignitách z Národního portálu o epidemiologii nádorů v ČR (www.svod.cz) na portál URO-WEB.
 • Zpravodajství využitelné pro jednání o urologických malignitách mezi odbornou společností a plátci zdravotní péče
 • Prezentace regionálních sítí pracovišť
 • Digitalizace existujících diagnostických a léčebných standardů, propojení s ostatními informačními zdroji v rámci Národního onkologického programu ČR
 • Mapování distribuce a dostupnosti léčebné péče
 • Standardy pro hodnocení dlouhodobých léčebných výsledků
 • Podpora projektů zaměřených na lokální nebo regionální sběr klinických dat, především klinických registrů
 • Viditelná publikační aktivita, která posílí pozici české urologie

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

 

Poslední aktualizace: 22.11.2009