ISSN 1804-6371
 
 

O projektu Uroweb.cz

Náplň projektu Uroweb.cz:

  • Rozbor epidemiologických dat o urologických malignitách v ČR
  • Informační systém zaměřený na predikce incidence, prevalence, mortality a počtu léčených pacientů s urologickými malignitami v ČR
  • Regionální zpravodajství, lokalizace prediktivních modelů na podmínky regionů
  • Populační data a informační servis pro pracoviště pracující v oblasti diagnostiky a léčby urologických malignit v ČR
  • Interaktivní automatizovaný software, který převede potřebnou agendu o urologických malignitách z portálu Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR (www.svod.cz) na Uroweb.cz
  • Prezentace regionálních sítí pracovišť
  • Podpora projektů zaměřených na lokální nebo regionální sběr klinických dat, především klinických registrů
  • Publikační aktivita

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

 

Poslední aktualizace: 29.10.2021

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.