ISSN 1804-6371
 
 

Datové zdroje a registry v ČR

 

Pro hodnocení epidemiologie nádorů urogenitálního systému v České republice jsou na portálu UROWEB použity celopopulační databáze a data, což umožňuje získat úplnou představu o závažnosti a trendech této zdravotní problematiky. Základními datovými zdroji jsou Národní onkologický registr, demografické údaje o české populaci a databáze úmrtí podle příčiny.

 

Národní onkologický registr České republiky (NOR)

V tomto registru jsou sledovány všechny zhoubné novotvary (C00 – C97), novotvary in situ (D00 – D09) a novotvary nejistého nebo neznámého chování (D37 – D48) zjištěné v české populaci. Národní onkologický registr byl ustaven v roce 1976 a byl zahájen populační sběr dat. Sběr údajů je povinný podle zákona a je zajišťován Ústavem zdravotnické informatiky a statistiky při MZ ČR (ÚZIS). K roku 2008 obsahuje NOR téměř 1,7 milionu záznamů. Kromě údajů o nádorovém onemocnění jsou v databázi NOR zaznamenávány také příčiny úmrtí pacientů dle listu o prohlídce mrtvého a NOR tak může být využit jako nezávislý zdroj informací o populační mortalitě nádorových onemocnění.

Demografické údaje o české populaci

Nezbytnými údaji pro hodnocení populační epidemiologie jsou data o struktuře populace České republiky podle věku a pohlaví v regionech v jednotlivých letech. Tyto údaje zjišťuje Český statistický úřad.

Databáze zemřelých podle příčiny úmrtí

V České republice jsou údaje o zemřelém zaznamenávány na Listu o prohlídce mrtvého a tyto údaje jsou předávány Českému statistickému úřadu ke zpracování populačních statistik. U jednotlivých osob je podle mezinárodní metodiky stanovena jediná diagnóza jako hlavní příčina úmrtí, která je dále použita ve statistickém hodnocení.

 

 

Poslední aktualizace: 25.9.2011