ISSN 1804-6371
 
 

Kontakty

Odborná garance projektu

 prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Urologická klinika FN v Motole
marek.babjuk@lfmotol.cuni.cz

 prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU, Brno
dusek@iba.muni.cz

Redakce portálu

 RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
odborný redaktor
Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU, Brno
muzik@iba.muni.cz

 Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.
redaktor
Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU, Brno
gregor@iba.muni.cz

 MUDr. Marcela Koudelková
koordinátorka projektu
Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU, Brno
koudelkovam@iba.muni.cz
 

 

 

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.