ISSN 1804-6371
 
 

Medicína založená na důkazech a klinické registry

Mezi základní předpoklady poskytování zdravotní péče založené na důkazech patří:

 • získání důkazů (znalostí), z výzkumu prostřednictvím kontrolovaných klinických studií, ale rovněž z běžné praxe
 • syntéza znalostí
 • transfer znalostí do praxe
 • evaluace procesu zdravotní péče a výsledků

Mezi nejdůležitější nástroje, které umožňují získávání dat ze zdravotnické praxe, evaluaci a rovněž získávání nových znalostí a jejich využití v praxi, jsou klinické registry zaměřené na běžnou zdravotnickou praxi.

Příklady mezinárodních klinických registrů organizovaných Evropskou urologickou asociací:

Act, ProAct

Klinický registr zaměřený na léčbu stresové inkontinence moči (SUI) u žen (Act) a stresové inkontinence moči u mužů (ProAct) po radikální prostatektomii nebo transuretrální resekci prostaty (TURP) .

Mezi hlavní cíle patří:

 • nabídnout systém pro sběr dat a rozhodování o léčbě Act a ProAct
 • nabídnout lékařům nástroj pro poskytování péče založené na důkazech
 • podpořit výběr vhodných pacientů pro léčbu Act a ProAct
 • usnadnit rozšíření znalostí o léčbě stresové inkontinence
 • nabídnout lékařům jejich vlastní zdravotní databáze pro individuální evaluaci výsledků léčby a rozhodování o léčbě

TUNA therapy

Klinický registr zaměřený na transuretrální ablaci prostaty jehlou (TUNA) pro léčbu benigní hyperplazie prostaty (BPH). Mezi hlavní cíle tohoto klinického registru patří:

 • nabídnout elektronický plán léčby a postupy pro standardizovaný sběr dat, umožnit rozhodování o léčbě BPH prostřednictvím systému PrecisionTM Plus
 • prospektivní sběr dat o pacientech a jejich léčbě na několika evropských centrech
 • usnadnit rozšíření znalostí o účinnosti a bezpečnosti uvedené léčby
 • poskytnout relevantní data a umožnit tak publikace na individuální i mezinárodní úrovni

Více se o urologických klinických registrech provozovaných v ČR dozvíte v kapitole Výzkumné projekty.

Tvorbou klinických registrů se komplexně zabývá portál www.registry.cz.

 

Poslední aktualizace: 3.10.2009

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.