ISSN 1804-6371
 
 

Nádory prostaty - Epidemiologie a populační data ČR - výběr epidemiologických analýz

Vývoj incidence a mortality v čase

Vývoj prevalence v čase

Věková struktura pacientů a zemřelých na diagnózu

Věkově specifická incidence a mortalita

Incidence a mortalita v krajích

Zastoupení stadií onemocnění

Vývoj incidence dle stadií onemocnění

Zastoupení stadií onemocnění dle věku

Srovnání incidence stadií dle věku

Morfologie nádorů - přehled