ISSN 1804-6371
 
 

Nádory prostaty - Epidemiologie a populační data ČR - výběr epidemiologických analýz

Vývoj incidence a mortality v čase

Vývoj prevalence v čase

Věková struktura pacientů a zemřelých na diagnózu

Věkově specifická incidence a mortalita

Incidence a mortalita v krajích

Zastoupení stadií onemocnění

Vývoj incidence dle stadií onemocnění

Zastoupení stadií onemocnění dle věku

Srovnání incidence stadií dle věku

Morfologie nádorů - přehled

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.