ISSN 1804-6371
 
 

Mezinárodní datové zdroje

Nejucelenější a nejlépe dostupné zdroje mezinárodních dat o epidemiologii nádorových onemocnění jsou k dispozici ve výstupech Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC - International Agency for Research on Cancer, Lyon, France), které jsou zpřístupněny na internetové adrese www-dep.iarc.fr. Jsou to Cancer Incidence in Five Continents (CI5), GLOBOCAN 2002 a WHO mortality database.

Cancer Incidence in Five Continents (CI5)

Hlavním cílem edice Cancer Incidence in Five Continents (CI5) je zpřístupnění srovnatelných dat o incidenci nádorových onemocnění z co největšího počtu geografických oblastí světa včetně různých subpopulací (především etnických). Data jsou publikována v tabulární podobě v jednotlivých vydáních CI5 a obsahují hodnot incidence nádorů podle jednotlivých onkologických registrů za přibližně 5leté období. Data jsou též zpřístupněna v analytické aplikaci na CD-ROM, případně ve zjednodušené formě na stránkách IARC. Tato publikace tedy poskytuje pouze údaje zapojených onkologických registrů a data z některých oblastí světa (včetně Evropy) nejsou k dispozici.

  • Parkin D.M., Whelan S.L., FerlayJ., Storm, H. (2005) Cancer Incidence in Five Continents, Vol. I to VIII. IARC CancerBase No. 7, Lyon. http://www-dep.iarc.fr
  • Curado. M. P., Edwards, B., Shin. H.R., Storm. H., Ferlay. J., Heanue. M. and Boyle. P., eds (2007) Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160, Lyon, IARC.

GLOBOCAN 2008

Projekt GLOBOCAN 2008 zpřístupňuje odhady incidence a mortality 27 hlavních diagnóz nádorových onemocnění pro všechny země světa pro rok 2008. Údaje o incidenci v jednotlivých zemích jsou k dispozici z onkologických registrů, které pokrývají buď celou populaci, nebo její části ve vybraných regionech. Údaje o mortalitě podle příčiny úmrtí jsou pro řadu zemí k dispozici díky registraci matričních údajů (narození a zemřelí), nicméně míra detailnosti a kvality těchto dat se výrazně liší. Vzhledem k tomu, že onkologická data jsou vždy k dispozici s určitým zpožděním oproti aktuální situaci, jsou v této studii prezentovány odhady hodnot pro rok 2008 provedené na základě nejaktuálnějších dat dostupných v době zpracování (z dat do roku 2002). Tyto hodnoty se tedy mohou lišit oproti recentním datům jednotlivých registrů pro dané období.

Databáze GLOBOCAN 2008 je dostupná na stránkách IARC na adrese http://globocan.iarc.fr/.

  • Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr

   

Poslední aktualizace: 25.9.2011

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.