ISSN 1804-6371
 
 

Prezentace urologických pracovišť

Na interaktivní mapě ČR níže naleznete urologická pracoviště vázaná na komplexní onkologická centra.

 

Poslední aktualizace: 28. 3. 2019

 

 
Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice u sv. Anny Masarykův onkologický ústav Nemocnice České Budějovice, a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Nemocnice Jihlava, p.o. Krajská nemocnice Liberec Nemocnice Nový Jičín, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice Fakultní nemocnice Plzeň, p.o. Nemocnice Na Bulovce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Thomayerova nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.

Mapa s přehledem urologických pracovišť

Řazení dle adresy pracoviště | Řazení dle názvu pracoviště

Pracoviště Vedoucí pracoviště Adresa Telefon, e-mail
Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Brno
Urologická klinika
Zodpovědný vedoucí prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Jihlavská 20
625 00 Brno
+ 420 532 233 869

Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice u sv. Anny
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. Pekařská 53
656 91 Brno
+420 543 182 769

Otevřít v novém okně Masarykův onkologický ústav
Oddělení urologické onkologie
Zodpovědný vedoucí doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. Žlutý kopec 7
656 53 Brno
+420 543 131 167

Otevřít v novém okně Nemocnice České Budějovice, a.s.
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí MUDr. Miloš Fiala B. Němcové 585/54
370 87 České Budějovice
+420 387 875 244

Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Hradec Králové
Urologická klinika
Zodpovědný vedoucí prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
+420 495 833 646

Otevřít v novém okně Nemocnice Jihlava, p.o.
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí MUDr. Martin Drábek Vrchlického 59
586 33 Jihlava
+420 567 157 203

Otevřít v novém okně Krajská nemocnice Liberec
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí MUDr. Jan Mečl Husova 10
460 63 Liberec
+420 485 312 386

Otevřít v novém okně Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí MUDr. Miroslav Štursa Purkyňova 2138/16
741 01 Nový Jičín
+420 556 773 716

Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Olomouc
Urologická klinika
Zodpovědný vedoucí prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
+420 588 443 461

Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Ostrava
Urologická klinika
Zodpovědný vedoucí doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
+420 597 375 301

Otevřít v novém okně Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí MUDr. Abdulbaset Hafuda Kyjevská 44
530 03 Pardubice
+420 466 012 605

Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Plzeň, p.o.
Urologická klinika
Zodpovědný vedoucí prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň - Bory
+420 377 402 745

Otevřít v novém okně Nemocnice Na Bulovce
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí MUDr. Otakar Mareš Budínova 2
180 81 Praha 8
+420 266 082 660

Otevřít v novém okně Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Urologická klinika VFN a 1. LF UK
Zodpovědný vedoucí prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Ke Karlovu 6
128 00 Praha 2
+420 224 967 829

Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice v Motole
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Zodpovědný vedoucí prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. V Úvalu 84
150 06 Praha 5
+420 224 434 801

Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Urologická klinika
Zodpovědný vedoucí doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D, MHA Šrobárova 50
100 34 Praha 10
+420 267 162 609

Otevřít v novém okně Thomayerova nemocnice
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Vídeňská 800
140 59 Praha 4
+420 261 083 819

Otevřít v novém okně Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí MUDr. Jan Schraml, Ph.D. Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
+420 477 113 541

Otevřít v novém okně Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Urologické oddělení
Zodpovědný vedoucí MUDr. Michal Grepl, Ph.D. Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
+420 577 552 759

O neplatných nebo neúplných informacích prosím informujte na e-mail:

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.