ISSN 1804-6371
 
 

Informační odkazy

Česká republika

Česká urologická společnost ČLS JEP

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Prevence nádorů (MOU Brno)

Preventio - prevence karcinomu prostaty

ONKO Prostaty - online klinika pro onkologii prostaty

Europa UOMO CZ - občanské sdružení, česká pobočka evropské koalice

Dialog Jessenius – společnost zabývající se osvětou o závažných onemocněních, jejíž součástí je výroba edukačních filmů (viz http://www.pruvodce-onemocnenim.cz)

Mezinárodní společnosti a weby

European Association of Urology (Evropská urologická asociace)

American Urological Association (Americká urologická asociace)

American Society of Clinical Oncology (Americká společnost pro klinickou onkologii)

Macmillan Cancer Support (stránky britské neziskové organizace, která poskytuje užitečné informace o všech onkologických diagnózách a rady pro pacienty i jejich blízké)

Prostate Cancer Foundation (informační server o nádorech prostaty)

Kidney Cancer Association (informační server o nádorech ledvin)

 

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.