ISSN 1804-6371
 
 

Nádory močového měchýře - Regionální zpravodajství ČR - výběr epidemiologických analýz

Incidence a mortalita v krajích - přehled

Vývoj incidence v krajích

Vývoj mortality v krajích

Věková struktura pacientů a zemřelých na diagnózu v krajích

Věkově specifická incidence a mortalita v krajích

Zastoupení stadií onemocnění v krajích

Vývoj incidence dle stadií v krajích

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.