ISSN 1804-6371
 
 

Diagnostika a včasný záchyt zhoubného novotvaru močového měchýře (C67)

Přehled TNM klasifikace zhoubného novotvaru močového měchýře

Klasifikace se používá pouze pro karcinomy. Papilomy se vylučují.

T – primární nádor

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
T0 bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru
Ta papilární neinvazivní papilární neinvazivní papilární neinvazivní papilární neinvazivní papilární neinvazivní
Tis in situ: „plochý nádor“ in situ („plošný nádor“) in situ: „plochý nádor“ in situ: „plochý nádor“ in situ: „plochý nádor“
T1 pohyblivý útvar, nepřítomný po TUR lamina propria subepiteliální pojivová tkáň subepiteliální pojivová tkáň subepiteliální pojivová tkáň subepiteliální pojivová tkáň
T2 indurovaná stěna, nepřítomná po TUR povrchní vrstvy svalu povrchová svalová vrstva (vnitřní polovina) svalová vrstva svalovina svalovina
T2a - - vnitřní polovina vnitřní polovina vnitřní polovina
T2b - - zevní polovina zevní polovina zevní polovina
T3 útvar/indurace, přetrvává po TUR hluboká svalová vrstva nebo perivezikální tuková tkáň přes svalovinu přes svalovinu přes svalovinu
T3a - hluboká svalová vrstva (zevní polovina) mikroskopicky mikroskopicky mikroskopicky
T3b - perivezikální tuková tkáň extravezikální masy extravezikální masy extravezikální masy
T4 fixace/šíření do sousedních orgánů prostata, děloha, pochva, stěna pánevní, stěna břišní - - -
T4a - prostata, děloha, pochva prostata, děloha, pochva prostata, děloha, pochva prostata, děloha, pochva
T4b - stěna pánevní, stěna břišní stěna pánevní, stěna břišní stěna pánevní, stěna břišní stěna pánevní, stěna břišní

 N – regionální mízní uzliny

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
N0 bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz
N1 jedna homolaterální regionální jedna ≤ 2 cm jedna ≤ 2 cm jedna ≤ 2 cm jedna ≤ 2 cm
N2 kontra- či bilaterální uzliny /mnohočetné regionální jedna > 2 a ≤ 5 cm, mnohočetné ≤ 5 cm jedna > 2 a ≤ 5 cm, mnohočetné ≤ 5 cm jedna > 2 a ≤ 5 cm, mnohočetné ≤ 5 cm jedna > 2 a ≤ 5 cm, mnohočetné ≤ 5 cm
N3 fixované regionální > 5 cm > 5 cm > 5 cm > 5 cm
N4 juxta-regionální - - -  

 M – vzdálené metastázy

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
M0 bez metastázy bez metastázy bez metastázy bez metastázy  bez metastázy
M1 vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy  vzdálené metastázy

Rozdělení do stadií

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
0a není definováno Ta N0 M0 Ta N0 M0 Ta N0 M0 Ta N0 M0
0is není definováno Tis N0 M0 Tis N0 M0 Tis N0 M0 Tis N0 M0
I není definováno T1 N0 M0 T1 N0 M0 T1 N0 M0 T1 N0 M0
II není definováno T2a N0 M0
T3a N0 M0
T2a,b N0 M0 T2a,b N0 M0 T2a,b N0 M0
III není definováno T3b N0 M0
T4a N0 M0
T3a,b N0 M0
T4a N0 M0
T3a,b N0 M0
T4a N0 M0
T3a,b N0 M0
T4a N0 M0
IV není definováno T4b N0 M0
T* N1,N2,N3 M0
T* N* M1
T4b N0 M0
T* N1,N2,N3 M0
T* N* M1
T4b N0 M0
T* N1,N2,N3 M0
T* N* M1
T4b N0 M0
T* N1,N2,N3 M0
T* N* M1

* jakákoliv hodnota

Vzhledem k podobnosti ve stanovení kategorií T, N a M mezi III. a IV. vydáním TNM klasifikace lze u novotvarů popsaných pouze hodnotami T, N a M podle III. vydání klasifikace doplnit stadium podle pravidel IV. vydání.

Kompletní česká verze publikace TNM klasifikace zhoubných novotvarů - 7. vydání je k dispozici na webu ÚZIS ČR.

Literatura

  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 3rd ed. M.H. Harmer, ed. Geneva, 1978. Enlarged and revised 1982. TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 3. vydání, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1981.
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 4th ed. P. Hermanek, L.H. Sobin, eds. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1987. Revised 1992.; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 4. vydání, 2. revize 1992, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1994
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 5th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 1997; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání 1997, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2000, ISBN 80-7280-025-6
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 6th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 2002; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2004, ISBN 80-7280-391-3
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 7th ed. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Blackwell. 2009; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2009, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2011, ISBN 978-80-904259-6-5

 

Poslední aktualizace: 11. 7. 2014

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.