ISSN 1804-6371
 
 

Aktuální projekty, analýzy a publikace

Cystectomy-CZ(Q) – registr CyRUS

Dne 1. 4. 2014 byl zahájen sběr dat v novém projektu garantovaném Českou urologickou společností ČLS JEP, registru cystektomií. Cílem projektu je vybudovat plošný celostátní registr s ambicí získat robustní a reprezentativní datovou základnu pro hodnocení dané oblasti péče. Pro celostátní sběr dat bude vyvinut centrální repozitář – registr ukládající anonymizovaná data dílčích databází a zajišťující centrální validaci dat, jejich management i analytické zpracování a reporting; v rámci tohoto řešení bude probíhat i anonymizované hlášení záznamů z jednotlivých center. Centrální úložiště systému obsahuje pouze plošná, anonymizovaná data, která neposkytuje žádným dalším subjektům a třetím stranám. Podle plánu projektu budou centra sledovat i následnou péči při propuštění pacienta do ambulantní sféry. Tato následná péče bude sledována především s ohledem na klinické standardy.
Více o projektu

 

Poslední aktualizace: 24.1.2014