ISSN 1804-6371
 
 

Nádory varlat - Mezinárodní epidemiologická data - výběr epidemiologických analýz

Srovnání incidence se zeměmi světa

Srovnání incidence s evropskými zeměmi

Srovnání mortality se zeměmi světa

Srovnání mortality s evropskými zeměmi

Analýzy vychází z dat mezinárodní studie Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr. Tato studie prezentuje odhady pro rok 2008 pro všechny země světa.


Srovnání incidence s údaji onkologických registrů evropských zemí

Srovnání věkové struktury s údaji onkologických registrů evropských zemí

Srovnání věkově specifické incidence s údaji onkologických registrů evropských zemí

Srovnání kumulativního rizika podle údajů onkologických registrů evropských zemí

Analýzy vychází z dat onkologických registrů evropských zemí za období 1998-2002 uvedených ve studii Curado. M. P., Edwards, B., Shin. H.R., Storm. H., Ferlay. J., Heanue. M. and Boyle. P., eds (2007) Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX, IARC Scientific Publications No. 160, Lyon, IARC.

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.