ISSN 1804-6371
 
 

Diagnostika a včasný záchyt zhoubného novotvaru varlete (C62)

Přehled TNM klasifikace zhoubného novotvaru varlete

Klasifikace se používá pouze pro nádory z germinálních buněk varlete.

T – primární nádor

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
pT0 bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru
pTis   intratubulární intratubulární intratubulární intratubulární
pT1 pouze tělo varle a rete testis varle a nadvarle, bez vaskulární/ lymfatické invaze varle a nadvarle, bez vaskulární/ lymfatické invaze varle a nadvarle, bez vaskulární/ lymfatické invaze
pT2 mimo tunica albuginea mimo tunica albuginea nebo do nadvarlete varle a nadvarle s vaskulární/ lymfatickou invazí nebo tunica vaginalis varle a nadvarle s vaskulární/ lymfatickou invazí nebo tunica vaginalis varle a nadvarle s vaskulární/ lymfatickou invazí nebo tunica vaginalis
pT3 infiltrace epidydimis ductus spermaticus funiculus spermaticus funiculus spermaticus funiculus spermaticus
pT4 infiltrace funiculu/ skrota skrotum skrotum skrotum skrotum

N – regionální mízní uzliny

td>> 2 cm až ≤ 5 cm
pN2 > 2 až 5 cm nebo >5 uzlin nebo extranodální šíření

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
N0 bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz
N1 jedna homolaterální regionální jedna uzlina ≤ 2 cm ≤ 2 cm
pN1 ≤ 2cm a ≤ 5 uzlin
≤ 2 cm
pN1 ≤ 2cm a ≤ 5 uzlin
≤ 2 cm
pN1 ≤ 2cm a ≤ 5 uzlin
N2 kontra- či bilaterální uzliny, mnohočetné regionální jedna uzlina > 2 ≤ 5 cm, mnohočetné ≤ 5 cm > 2 cm až ≤ 5 cm
pN2 > 2 až 5 cm nebo >5 uzlin nebo extranodální šíření
> 2 cm až ≤ 5 cm
pN2 > 2 až 5 cm nebo >5 uzlin nebo extranodální šíření
> 2 cm až ≤ 5 cm
pN2 > 2 až 5 cm nebo >5 uzlin nebo extranodální šíření
N3 fixované regionální > 5 cm > 5 cm
pN3 > 5 cm
> 5 cm
pN3 > 5 cm
> 5 cm
pN3 > 5 cm
N4 juxta-regionální - - - -

M – vzdálené metastázy

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
M0 bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz
M1 vzdálené metastázy vzdálené metastázy      
M1a - - ne-regionální mízní uzliny nebo plíce ne-regionální mízní uzliny nebo plíce ne-regionální mízní uzliny nebo plíce
M1b - - jiné lokalizace jiné lokalizace jiné lokalizace

S – sérové nádorové markery

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
S0 - - v mezích normálních hodnot v mezích normálních hodnot v mezích normálních hodnot
S1 - - LDH < 1,5 x N a hCG (mIU/ml) < 5000 a AFP (ng/ml) < 1000 LDH < 1,5 x N a hCG (mIU/ml) < 5000 a AFP (ng/ml) < 1000 LDH < 1,5 x N a hCG (mIU/ml) < 5000 a AFP (ng/ml) < 1000
S2 - - LDH 1,5-10 x N nebo hCG (mIU/ml) 5000–50000 nebo AFP (ng/ml) 1000-10000 LDH 1,5-10 x N nebo hCG (mIU/ml) 5000–50000 nebo AFP (ng/ml) 1000-10000 LDH 1,5-10 x N nebo hCG (mIU/ml) 5000–50000 nebo AFP (ng/ml) 1000-10000
S3 - - LDH > 10 x N nebo hCG (mIU/ml) > 50000 nebo AFP (ng/ml) > 10000 LDH > 10 x N nebo hCG (mIU/ml) > 50000 nebo AFP (ng/ml) > 10000 LDH > 10 x N nebo hCG (mIU/ml) > 50000 nebo AFP (ng/ml) > 10000

N je horní hranice normálu pro LDH

Rozdělení do stadií

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
0  není definováno  pTis N0 M0 pTis N0 M0 S0,SX pTis N0 M0 S0,SX pTis N0 M0 S0,SX
I  není definováno  pT1-4 N0 M0 pT1-4 N0 M0 SX pT1-4 N0 M0 SX pT1-4 N0 M0 SX
IA - - pT1 N0 M0 S0 pT1 N0 M0 S0 pT1 N0 M0 S0
IB - - pT2 N0 M0 S0
pT3 N0 M0 S0
pT4 N0 M0 S0
pT2 N0 M0 S0
pT3 N0 M0 S0
pT4 N0 M0 S0
pT2 N0 M0 S0
pT3 N0 M0 S0
pT4 N0 M0 S0
IS - - pT*/TX N0 M0 S1-3 pT*/TX N0 M0 S1-3 pT*/TX N0 M0 S1-3
II  není definováno  pT*/TX N1-3 M0 pT*/TX N1-3 M0 SX pT*/TX N1-3 M0 SX pT*/TX N1-3 M0 SX
IIA - - pT*/TX N1 M0 S0
pT*/TX N1 M0 S1
pT*/TX N1 M0 S0
pT*/TX N1 M0 S1
pT*/TX N1 M0 S0
pT*/TX N1 M0 S1
IIB - - pT*/TX N2 M0 S0
pT*/TX N2 M0 S1
pT*/TX N2 M0 S0
pT*/TX N2 M0 S1
pT*/TX N2 M0 S0
pT*/TX N2 M0 S1
IIC - - pT*/TX N3 M0 S0
pT*/TX N3 M0 S1
pT*/TX N3 M0 S0
pT*/TX N3 M0 S1
pT*/TX N3 M0 S0
pT*/TX N3 M0 S1
III  není definováno  pT*/TX N* M1 pT*/TX N* M1,M1a SX pT*/TX N* M1,M1a SX pT*/TX N* M1,M1a SX
IIIA - - pT*/TX N* M1,M1a S0
pT*/TX N* M1,M1a S1
pT*/TX N* M1,M1a S0
pT*/TX N* M1,M1a S1
pT*/TX N* M1,M1a S0
pT*/TX N* M1,M1a S1
IIIB - - pT*/TX N1-3 M0 S2
pT*/TX N* M1,M1a S2
pT*/TX N1-3 M0 S2
pT*/TX N* M1,M1a S2
pT*/TX N1-3 M0 S2
pT*/TX N* M1,M1a S2
IIIC - - pT*/TX N1-3 M0 S3
pT*/TX N* M1,M1a S3
pT*/TX N* M1b S*
pT*/TX N1-3 M0 S3
pT*/TX N* M1,M1a S3
pT*/TX N* M1b S*
pT*/TX N1-3 M0 S3
pT*/TX N* M1,M1a S3
pT*/TX N* M1b S*

* jakákoliv hodnota

Vzhledem k podobnosti ve stanovení kategorií T, N a M mezi III. a IV. vydáním TNM klasifikace lze u novotvarů popsaných pouze hodnotami T, N a M podle III. vydání klasifikace doplnit stadium podle pravidel IV. vydání.

Kompletní česká verze publikace TNM klasifikace zhoubných novotvarů - 7. vydání je k dispozici na webu ÚZIS ČR.

Literatura

  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 3rd ed. M.H. Harmer, ed. Geneva, 1978. Enlarged and revised 1982. TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 3. vydání, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1981.
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 4th ed. P. Hermanek, L.H. Sobin, eds. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1987. Revised 1992.; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 4. vydání, 2. revize 1992, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1994
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 5th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 1997; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání 1997, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2000, ISBN 80-7280-025-6
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 6th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 2002; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2004, ISBN 80-7280-391-3
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 7th ed. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Blackwell. 2009; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2009, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2011, ISBN 978-80-904259-6-5

 

Poslední aktualizace: 11. 7. 2014

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.