ISSN 1804-6371
 
 

Nádory prostaty - Regionální zpravodajství ČR - výběr epidemiologických analýz

Incidence a mortalita v krajích - přehled

Vývoj incidence v krajích

Vývoj mortality v krajích

Věková struktura pacientů a zemřelých na diagnózu v krajích

Věkově specifická incidence a mortalita v krajích

Zastoupení stadií onemocnění v krajích

Vývoj incidence dle stadií v krajích