ISSN 1804-6371
 
 

Diagnostika a včasný záchyt zhoubného novotvaru předstojné žlázy - prostaty (C61)

Přehled TNM klasifikace zhoubného novotvaru předstojné žlázy - prostaty

Klasifikace se používá pouze pro adenokarcinomy. Transitocelulární karcinom v prostatě se klasifikuje jako nádor uretry.

T – primární nádor

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
T0 náhodně nalezený karcinom bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru
T1 intrakapsulární/ normální žláza „náhodný“ nepalpovatelný, nezobrazitelný nepalpovatelný, nezobrazitelný nepalpovatelný, nezobrazitelný
T1a  -  ≤ 5 %  ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 %
T1b  -  > 5 %  > 5 % > 5 % > 5 %
T1c  - punkční biopsie punkční biopsie punkční biopsie punkční biopsie
T2 - ohraničený na žlázu omezen na prostatu omezen na prostatu omezen na prostatu
T2a - ≤ ½ laloku jeden lalok ≤ polovina jednoho laloku ≤ polovina jednoho laloku
T2b -  > ½ laloku oba laloky > polovina jednoho laloku > polovina jednoho laloku
T2c - oba laloky  - oba laloky oba laloky
T3 šíření mimo pouzdro mimo pouzdro šíření přes pouzdro prostaty šíření přes pouzdro prostaty šíření přes pouzdro prostaty
T3a  - jednostranné šíření extrakapsulárně extrakapsulárně extrakapsulárně
T3b  - oboustranné šíření semenný váček (váčky) semenný váček (váčky) semenný váček (váčky)
T3c  - semenné váčky  - - -
T4 šíření s fixací k sousedním orgánům fixace a šíření do okolí fixace nebo postižení okolních struktur: hrdlo měchýře, zevní
sfinkter, rektum, levátory, pánevní stěna
fixace nebo postižení okolních struktur: hrdlo měchýře, zevní sfinkter, rektum, levátory, pánevní stěna fixace nebo postižení okolních struktur: hrdlo měchýře, zevní sfinkter, rektum, levátory, pánevní stěna
T4a  - hrdlo měchýře, zevní sfinkter, rektum - - -
T4b  - m. levator, fixace ke stěně pánevní - - -

 N – regionální mízní uzliny

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
N0 bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz
N1 jedna homolaterální regionální jedna ≤ 2 cm regionální mízní uzlina(y) regionální mízní uzlina(y) regionální mízní uzlina(y)
N2 kontra- či bilaterální uzliny /mnohočetné regionální jedna > 2 a ≤ 5 cm, mnohočetné ≤ 5 cm - - -
N3 fixované regionální > 5 cm - - -
N4 juxta-regionální - - - -

 M – vzdálené metastázy

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
M0 bez metastázy bez metastázy bez metastázy bez metastázy bez metastázy
M1 vzdálené metastázy        
M1a - ne-regionální mízní uzliny ne-regionální mízní uzlina(y) ne-regionální mízní uzlina(y) ne-regionální mízní uzlina(y)
M1b - kosti kost(i) kost(i) kost(i)
M1c - ostatní jiná(é) lokalizace jiná(é) lokalizace jiná(é) lokalizace

G - histopatologický grading

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
G1 - dobře diferencovaný (lehká anaplazie) dobře diferencovaný (lehká anaplazie) dobře diferencovaný (lehká anaplazie) (Gleason 2-4) dobře diferencovaný (lehká anaplazie) (Gleason 2-4)
G2 - středně diferencovaný (střední anaplazie) středně diferencovaný (střední anaplazie) středně diferencovaný (střední anaplazie) (Gleason 5-6) středně diferencovaný (střední anaplazie) (Gleason 5-6)
G3-4 - špatně diferencovaný/ nediferencovaný (výrazná anaplazie) špatně diferencovaný/ nediferencovaný (výrazná anaplazie) špatně diferencovaný/ nediferencovaný (výrazná anaplazie) (Gleason 7-10) špatně diferencovaný/ nediferencovaný (výrazná anaplazie) (Gleason 7-10)

Rozdělení do stadií

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
0 není definováno T1a N0 M0 G1 - - -
I není definováno T1a N0 M0 G2,G3-4
T1b,c N0 M0 G*
T1 N0 M0 G*
T1a N0 M0 G1 T1a N0 M0 G1 T1,T2a N0 M0
II není definováno T2 N0 M0 G* T1a N0 M0 G2,G3-4
T1b,c N0 M0 G*
T1,T2 N0 M0 G*
T1a N0 M0 G2,G3-4
T1b,c N0 M0 G*
T1,T2 N0 M0 G*
T2b,T2c N0 M0
III není definováno T3 N0 M0 G* T3 N0 M0 G* T3 N0 M0 G* T3 N0 M0
IV není definováno T4 N0 M0 G*
T* N1,N2,N3 M0 G*
T* N* M1 G*
T4 N0 M0 G*
T* N1 M0 G*
T* N* M1 G*
T4 N0 M0 G*
T* N1 M0 G*
T* N* M1 G*
T4 N0 M0
T* N1 M0
T* N* M1

* jakákoliv hodnota

Rozdělení do prognostických skupin

TNM VII. vydání (v NOR od 2011)
Skupina I T1a-c
T2a
N0
N0
M0
M0
PSA<10
PSA<10
Gleason ≤6
Gleason ≤6
Skupina IIA T1a-c
T1a-c
T2a
T2a
T2b
N0
N0
N0
N0
N0
M0
M0
M0
M0
M0
PSA<20
PSA≥10<20
PSA≥10<20
PSA<20
PSA<20
Gleason 7
Gleason ≤6
Gleason ≤6
Gleason 7
Gleason ≤7
Skupina IIB T2c
T1-2
T1-2
N0
N0
N0
M0
M0
M0
PSA*
PSA≥20
PSA*
Gleason*
Gleason*
Gleason ≥8
Skupina III T3a, T3b N0 M0 PSA* Gleason*
Skupina IV T4
T*
T*
N0
N1
N*
M0
M0
M1
PSA*
PSA*
PSA*
Gleason*
Gleason*
Gleason*

* jakákoliv hodnota

V V. a VI. vydání TNM klasifikace došlo k úpravám, které se u ZN prostaty projevily především výraznou změnou v trendech nejvíce zastoupených stadií I a II. Úpravy provedené v VII. vydání TNM klasifikace umožňují u všech novotvarů se zaznamenaným T, N a M převést stadia jednotně za celé dostupné období podle pravidel VII. vydání (drobnou, nicméně nikoliv zásadní výjimku představují záznamy z let 2001–2004 v době platnosti V. vydání TNM). U takto jednotně převedených stadií je následně možné hodnotit dlouhodobé trendy záchytu stadií u ZN prostaty.

Kompletní česká verze publikace TNM klasifikace zhoubných novotvarů - 7. vydání je k dispozici na webu ÚZIS ČR.

Literatura

  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 3rd ed. M.H. Harmer, ed. Geneva, 1978. Enlarged and revised 1982. TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 3. vydání, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1981.
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 4th ed. P. Hermanek, L.H. Sobin, eds. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1987. Revised 1992.; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 4. vydání, 2. revize 1992, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1994
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 5th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 1997; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání 1997, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2000, ISBN 80-7280-025-6
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 6th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 2002; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2004, ISBN 80-7280-391-3
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 7th ed. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Blackwell. 2009; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2009, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2011, ISBN 978-80-904259-6-5

 

Poslední aktualizace: 13. 5. 2015

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.