ISSN 1804-6371
 
 

Nádory prostaty - Epidemiologie a populační data ČR

Výběr dle pohlaví

muži
celá populace

Výběr dle věku

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

Výběr období

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
Bylo vybráno období
v rozmezí let

Výběr stadia

Při výběru stadia nebo T, N, M je analyzováno období od roku 1982. Do roku 1981 je v datech NOR používána TNM klasifikace II. vydání, ve kterém nejsou pro tuto diagnózu definována pravidla. V období 1983-1994 jsou stadia doplněna na základě zaznamenaného TNM.
 stadium 1+2
 stadium 1
 stadium 2

 stadium 3+4
 stadium 3
 stadium 4

 stadium neuvedeno (objektivní důvody)
 stadium neuvedeno (neúplný záznam)
 stadium neuvedeno
 všechna stadia

Výběr T, N, M

Při výběru stadia nebo T, N, M je analyzováno období od roku 1982. Do roku 1981 je v datech NOR používána TNM klasifikace II. vydání, ve kterém nejsou pro tuto diagnózu definována pravidla. V období 1983-1994 jsou stadia doplněna na základě zaznamenaného TNM.
hodnoty T: 
0 1 2 3 4 A S X vše
hodnoty N: 
0 1 2 3 4 X vše
hodnoty M: 
0 1 X vše

Výběr morfologie

Při výběru dle morfologie je analyzováno období od roku 1984. Do roku 1983 nebyla detailní morfologie v datech NOR zaznamenána.
adenokarcinom
jiný nádor
neuvedeno

vše

Nastavení analýzy

Další nastavení
srovnání mužů a žen

Jednotky
absolutní počty
přepočet na 100 000 osob

Další analýzy

Vývoj incidence a mortality v časeVěková struktura pacientů a zemřelých na diagnózuVěkově specifická incidence a mortalitaIncidence a mortalita v krajíchZastoupení stadií onemocněníVývoj incidence dle stadií onemocněníZastoupení stadií onemocnění dle věkuSrovnání incidence stadií dle věkuMorfologie nádorů - přehled

Výběr skupiny pacientů

Pohlaví Věk Kraj Období Stadium T.N.M. Morfologie
Nastavení analýzy

Vývoj prevalence v čase

Graph ..
 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.