ISSN 1804-6371
 
 

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Jan Mužík1,2, Denisa Krejčí1,2,  Ivana Svobodová1,2, Ondřej Májek1,2, Jana Prausová3, Marek Babjuk1,4, Ladislav Dušek1,2

1 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
3 Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
4 Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Odborná zpráva připravena k dalšímu publikačnímu zpracování v odborném tisku. Prochází odbornou oponenturou.

Citace: Mužík J, Krejčí D,  Svobodová I, Májek O, Prausová J, Babjuk M, Dušek L. Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice [online]. 19. 6. 2019. ISSN 1804-6371. Dostupné z: http://www.uroweb.cz/index.php?pg=odborne-analyzy-a-publikace--epidemiologie-zhoubneho-novotvaru-prostaty-v-ceske-republice.

Stáhnout publikaci ve formátu PDF (440 kB)

Souhrn

V České republice je ročně nově diagnostikováno přibližně 7 000 pacientů se zhoubným novotvarem (ZN) prostaty a přibližně 1 400 pacientů na tento nádor zemře. Celková prevalence, tedy počet žijících mužů, kteří mají nebo měli diagnostikovaný tento typ nádoru, dosáhla ke konci roku 2016 hodnoty 57 600 osob a ve srovnání s rokem 2006 tak vzrostla o 170 %. Pozitivním trendem je, že v ČR je 71 % nových pacientů se ZN prostaty diagnostikováno v časném stadiu onemocnění (stadium 1 nebo 2), což významně zlepšuje prognózu pacientů a dosažitelné výsledky léčby.

 

  >>>Pokračovat: Dostupnost a kvalita populačních dat>>>

 

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.