ISSN 1804-6371
 
 

Dostupnost a kvalita populačních dat o zhoubném novotvaru prostaty

Základním zdrojem údajů pro populační hodnocení epidemiologie zhoubných novotvarů prostaty je Národní onkologický registr (NOR) [1, 2] a data o populaci České republiky [3]. V případě NOR se jedná o unikátní databázi v evropském i celosvětovém měřítku, ve které jsou od poloviny roku 1976 zaznamenávány všechny novotvary zjištěné v české populaci. Za období 1977 až 2016 je v databázi více než 2,4 milionu záznamů novotvarů, z nichž 5,5 % představují zhoubné novotvary prostaty (více než 134 000 záznamů). Tento vysoký podíl připadající na jedinou diagnózu sám o sobě vypovídá o epidemiologickém významu nádorů prostaty v české populaci. Tabulka 1 shrnuje základní typologii záznamů NOR s ohledem na jejich úplnost a využitelnost pro další hodnocení.

Je zřejmé, že recentní data NOR jsou velmi dobře využitelná pro detailní populační analýzy, včetně analýz skupin dle klinického stadia a rizikovosti nádoru. Aktuální chybovost databáze (tedy podíl záznamů s neúplnými záznamy bez udání důvodu) činí pouze 3,7 %. Kvalita a úplnost dat NOR je velmi významně zlepšila zejména po roce 2005 a současný stav databáze je skvělou vizitkou všech odborníků, kteří se na vedení a validacích záznamů NOR podílejí. Ačkoli jsou zhoubné nádory prostaty typickým onemocněním starších mužů, recentní data NOR ukazují, že protinádorovou léčbu absolvuje kohorta relativně mladší než je věk všech záznamů NOR s C61; jde o muže s průměrným věkem 68 let a pouze 21 % této kohorty je starších než 75 let.

Tabulka 1. Typologie a kvalita záznamů zhoubných novotvarů prostaty (C61) v databázi Národního onkologického registru

Typ záznamu dle uvedení klinického stadia a léčby v datech NOR

Podíl jednotlivých typů záznamů

Věk pacientů v letech 2007–2016

1987–1996
(N = 19 190)

1997–2006
(N = 36 473)

2007–2016
(N = 66 164)

Průměrný věk

Podíl ve věku 75 a více let

Nádory zachycené pouze na základě údajů o příčině úmrtí nebo nádory zjištěné při pitvě

9,4 %

5,2 %

1,6 %

77 let

63 %

Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem z objektivních důvodů1

9,0 %

9,3 %

2,8 %

73 let

48 %

Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem bez udání důvodu – neúplné záznamy

27,4 %

13,1 %

3,7 %

69 let

28 %

Pacienti s uvedeným klinickým stadiem

54,2 %

72,4 %

91,9 %

68 let

24 %

- protinádorově léčení

45,5 %

62,8 %

77,8 %

68 let

21 %

- bez protinádorové léčby

8,7 %

9,6 %

14,1 %

72 let

40 %

1 Objektivními důvody jsou časná úmrtí, pacienti bez dokončené diagnostiky a určení klinického stadia, pacienti bez zahájení terapie z důvodu kontraindikace léčby, pacienti odmítající léčbu.  

 

<<<Zpět: Souhrn<<< >>>Pokračovat: Epidemiologie ZN prostaty v ČR>>>