ISSN 1804-6371
 
 

Aktuální projekty, analýzy a publikace

Klinický registr RENIS (Renal Carcinoma Information System)

Primárním cílem projektu RENIS je vytvořit parametrickou databázi a informační systém pro sběr a analýzu dat o terapii pacientů se zhoubným nádorem ledvin.

Datová struktura systému obsahuje všechny základní položky naplňující standardy pro parametrické sledování pacientů s touto diagnózou, tedy především záznamy o diagnóze onemocnění včetně hlavních rizikových a prognostických faktorů a monitoring průběhu terapie zahrnující i popis výsledků a případných komplikací.

Systém je primárně orientován na léčbu pokročilého onemocnění a diseminovaných relapsů, nicméně zahrnuje všechny podstatné údaje vázané k primárnímu nádoru. Univerzální a obecně platná datová struktura registru umožňuje detailní sledování jakéhokoli léčebného schématu v logickém kontextu vývoje nemoci a při respektování vlivu faktorů významně ovlivňujících léčebné výsledky.

V první fázi byl registr využit jako základna pro evidenci a validní monitoring nákladné farmakoterapie u této diagnózy, následně v ní mohou pracovat projekty zaměřené i na širší hodnocení kvality a výsledků léčebné péče. Data jsou parametricky zcela kompatibilní s oficiální epidemiologickou registrací zhoubných nádorů ČR (TNM klasifikace, detailní diagnostická identifikace nádoru).

Odborný garant: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
Start projektu: leden 2007
WWW stránky projektu

 

Poslední aktualizace: 20.1.2010

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.