ISSN 1804-6371
 
 

Diagnostika a včasný záchyt zhoubného novotvaru ledviny mimo pánvičku (C64)

Přehled TNM klasifikace zhoubného novotvaru ledviny mimo pánvičku

Klasifikace se týká pouze karcinomu z renálních buněk.

T – primární nádor

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
T0 bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru bez známek nádoru
T1 malý nádor, žádné zvětšení ledviny ≤ 2,5 cm, ohraničen na ledvinu ≤ 7,0 cm, ohraničen na ledvinu ≤ 7 cm, omezen na ledvinu ≤ 7 cm, omezen na ledvinu
T1a - -  - ≤ 4 cm ≤ 4 cm
T1b - -  - > 4 cm > 4 cm
T2 velký nádor, není porušena kůra > 2,5 cm, ohraničen na ledvinu > 7,0 cm, ohraničen na ledvinu > 7 cm; omezen na ledvinu > 7 cm; omezen na ledvinu;
T2a - - - -  > 7 cm, ne však > 10 cm
T2b - - - -  > 10 cm; omezen na ledvinu
T3 perirenální šíření či postižení hilu do velkých žil nebo perirenální invaze do velkých žil, invaze perirenální a do nadledviny invaze do nadledviny nebo perirenálních tkání; do velkých žil do perirenálního tuku; do velkých žil
T3a - invaze do nadledviny nebo perirenálních tkání invaze do nadledviny nebo perirenálních tkání invaze do nadledviny nebo perirenálních tkání renální žíla, perirenální tuk
T3b - renální žíla(y), dutá žíla pod bránicí renální žíla(y), dutá žíla pod bránicí renální žíla(y), dutá žíla pod bránicí dutá žíla pod bránicí
T3c - dutá žíla nad bránicí dutá žíla nad bránicí dutá žíla nad bránicí dutá žíla nad bránicí
T4 šíření do okolních orgánů mimo Gerotovu fascii mimo Gerotovu fascii přes Gerotovu fascii přes Gerotovu fascii; stejnostranná nadledvina

N – regionální mízní uzliny

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
N0 bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz
N1 jedna homolaterální uzlina jedna uzlina ≤ 2 cm jedna uzlina jedna uzlina regionální uzlina(y)
N2 kontra- či bilaterální uzliny, mnohočetné regionální jedna uzlina > 2 ≤ 5 cm, mnohočetné ≤ 5 cm více než jedna uzlina více než jedna uzlina -
N3 fixované regionální > 5 cm - - -
N4 juxta-regionální - - - -

M – vzdálené metastázy

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
M0 bez metastázy bez metastázy bez metastázy bez metastázy bez metastázy
M1 vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy

Rozdělení do stadií

  TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)
TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)
 TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)
 TNM VI. vydání
(v NOR 2005–2010)
TNM VII. vydání
(v NOR od 2011) 
I není definováno T1 N0 M0 T1 N0 M0 T1 N0 M0 T1 N0 M0
II není definováno T2 N0 M0 T2 N0 M0 T2 N0 M0 T2 N0 M0
III není definováno T3 N0 M0
T1,T2,T3 N1 M0
T3 N0 M0
T1,T2,T3 N1 M0
T3 N0 M0
T1,T2,T3 N1 M0
T1,T2 N1 M0
T3 N* M0
IV není definováno T4 N* M0
T* N2,N3 M0
T* N* M1
T4 N0,N1 M0
T* N2 M0
T* N* M1
T4 N0,N1 M0
T* N2 M0
T* N* M1
T4 N* M0
T* N* M1

* jakákoliv hodnota

Vzhledem k podobnosti ve stanovení kategorií T, N a M mezi III. a IV. vydáním TNM klasifikace lze u novotvarů popsaných pouze hodnotami T, N a M podle III. vydání klasifikace doplnit stadium podle pravidel IV. vydání.

Kompletní česká verze publikace TNM klasifikace zhoubných novotvarů - 7. vydání je k dispozici na webu ÚZIS ČR.

Literatura

  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 3rd ed. M.H. Harmer, ed. Geneva, 1978. Enlarged and revised 1982. TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 3. vydání, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1981.
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 4th ed. P. Hermanek, L.H. Sobin, eds. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1987. Revised 1992.; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 4. vydání, 2. revize 1992, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1994
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 5th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 1997; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání 1997, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2000, ISBN 80-7280-025-6
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 6th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 2002; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2004, ISBN 80-7280-391-3
  • International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 7th ed. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Blackwell. 2009; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2009, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2011, ISBN 978-80-904259-6-5

 

Poslední aktualizace: 11. 7. 2014

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.