ISSN 1804-6371
 
 
 
 

Přehled uroonkologických malignit – Epidemiologie a populační data ČR

Incidence zhoubných novotvarů kromě kožních a postavení urologických malignit – celá populace, období 2014–2018

Další analýzy:

Epidemiologie ostatních urologických malignit Incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Vývoj incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Věk při diagnóze zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Prevalence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit

 

Výběr podle pohlaví:

celá populace
muži
ženy

 

Diagnóza

Počet ročně

Počet na 100 000 osob

Podíl ze ZN kromě kožních

ZN hlavy a krku (C00–C14, C30–C31) 1 754 16,6 3,0 %
ZN jícnu (C15) 668 6,3 1,1 %
ZN žaludku (C16) 1 417 13,4 2,4 %
ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20) 7 745 73,3 13,0 %
ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) 958 9,1 1,6 %
ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) 822 7,8 1,4 %
ZN slinivky břišní (C25) 2 286 21,6 3,8 %
ZN hrtanu (C32) 516 4,9 0,9 %
ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) 6 636 62,8 11,2 %
zhoubný melanom kůže (C43) 2 589 24,5 4,4 %
ZN pojivových a měk. tkání a perif. nervů (C47, C49) 323 3,1 0,5 %
ZN prsu (C50) u žen 7 239 68,5 12,2 %
ZN hrdla děložního (C53) 811 7,7 1,4 %
ZN dělohy (C54, C55) 1 969 18,6 3,3 %
ZN vaječníku (C56) 1 005 9,5 1,7 %
ZN prostaty (C61) 7 453 70,5 12,5 %
ZN varlete (C62) 502 4,8 0,8 %
ZN ledviny (C64) 3 161 29,9 5,3 %
ZN močového měchýře (C67) 2 167 20,5 3,6 %
ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70–C72) 862 8,2 1,5 %
ZN štítné žlázy (C73) 1 127 10,7 1,9 %
Hodgkinův lymfom (C81) 278 2,6 0,5 %
non-Hodgkinův lymfom (C82–C86) 1 594 15,1 2,7 %
mnohočetný myelom (C90) 600 5,7 1,0 %
leukémie (C91–C95) 1 360 12,9 2,3 %
ostatní ZN vylučovacích orgánů a močových cest 304 2,9 0,5 %
ostatní ZN mužských pohlavních orgánů 126 1,2 0,2 %
ostatní ZN 3 124 29,6 5,3 %
ZN kromě nemelanomových kožních (C00–C97 bez C44) 59 395 561,9 100,0 %

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR

 
 
 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.