ISSN 1804-6371
 
 
 
 

Přehled uroonkologických malignit - Epidemiologie a populační data ČR

Epidemiologie ostatních urologických malignit

 

Hlavními diagnózami mezi zhoubnými novotvary urogenitálního systému jsou nádory prostaty (C61), varlete (C62), ledviny mimo pánvičku (C64) a močového měchýře (C67). Ostatní nádory mužských pohlavních orgánů (pyj – C60, jiné části – C63) a močového ústrojí (ledvinná pánvička – C65, močovod – C66, jiné části – C68) jsou ve srovnání s výše uvedenými diagnózami mnohem méně četné a spíše raritní. Přehled jejich incidence, mortality a prevalence je uveden v tabulkách 1, 2 a na obrázku 1.

 

Obrázek 1. Trend vývoje incidence a mortality vybraných nádorů urogenitálního systému

Další analýzy:

Epidemiologie ostatních urologických malignit Incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Vývoj incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Věk při diagnóze zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Prevalence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit

 

Tabulka 1. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému

Mužské pohlavní orgány

Incidence
(2014–2018)

Mortalita
(2014–2018)

Prevalence
(k 31. 12. 2018)

Počet novotvarů ročně

Počet na
100 000 mužů

Počet zemřelých ročně

Úmrtí na
100 000 mužů

Počet pacientů

Počet na
100 000 mužů

ZN pyje (C60) 115 2,21 35 0,67 890 17,02
ZN předstojné žlázy – prostaty (C61) 7 453 143,43 1 524 29,33 65 662 1255,40
ZN varlete (C62) 502 9,66 41 0,78 11 070 211,65
ZN jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů (C63) 11 0,22 4 0,07 139 2,66

 

Tabulka 2. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému

Močové ústrojí

Pohlaví

Incidence
(2014–2018)

Mortalita
(2014–2018)

Prevalence
(k 31. 12. 2018)

Počet novotvarů ročně

Počet na
100 000 osob

Počet zemřelých ročně

Úmrtí na
100 000 osob

Počet pacientů

Počet na
100 000 osob

ZN ledviny mimo pánvičku (C64) muži 2 021 38,90 704 13,55 16 638 318,10
ženy 1 140 21,21 399 7,42 10 429 193,27
celkem 3 161 29,91 1 103 10,43 27 067 254,71
ZN ledvinné pánvičky (C65) muži 103 1,99 43 0,83 637 12,18
ženy 78 1,46 38 0,71 457 8,47
celkem 182 1,72 81 0,77 1 094 10,30
ZN močovodu – ureteru (C66) muži 58 1,12 20 0,38 313 5,98
ženy 40 0,75 15 0,28 204 3,78
celkem 98 0,93 35 0,33 517 4,87
ZN močového měchýře – vesicae urinariae (C67) muži 1 605 30,89 643 12,38 13 390 256,00
ženy 562 10,46 241 4,48 5 235 97,02
celkem 2 167 20,50 884 8,37 18 625 175,27
ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68) muži 18 0,34 6 0,12 111 2,12
ženy 6 0,12 4 0,07 48 0,89
celkem 24 0,23 10 0,10 159 1,50

Skoková změna incidence a mortality ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68) je způsobena změnou v používání Mezinárodní klasifikace nemocí při kódování diagnóz v Národním onkologickém registru. Do roku 1993 byla používána MKN9 (a MKN-O-1), od roku 1994 je používána MKN10 (a MKN-O-2)

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR

 
 

 

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.