ISSN 1804-6371
 
 
 
 

Přehled uroonkologických malignit - Epidemiologie a populační data ČR

Epidemiologie ostatních urologických malignit

 

Hlavními diagnózami mezi zhoubnými novotvary urogenitálního systému jsou nádory prostaty (C61), varlete (C62), ledviny mimo pánvičku (C64) a močového měchýře (C67). Ostatní nádory mužských pohlavních orgánů (pyj – C60, jiné části – C63) a močového ústrojí (ledvinná pánvička – C65, močovod – C66, jiné části – C68) jsou ve srovnání s výše uvedenými diagnózami mnohem méně četné a spíše raritní. Přehled jejich incidence, mortality a prevalence je uveden v tabulkách 1, 2 a na obrázku 1.

 

Obrázek 1. Trend vývoje incidence a mortality vybraných nádorů urogenitálního systému

Další analýzy:

Epidemiologie ostatních urologických malignit Incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Vývoj incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Věk při diagnóze zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Prevalence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit

Skoková změna incidence a mortality ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68) je způsobena změnou v používání Mezinárodní klasifikace nemocí při kódování diagnóz v Národním onkologickém registru. Do roku 1993 byla používána MKN9 (a MKN-O-1), od roku 1994 je používána MKN10 (a MKN-O-2). 

 

Tabulka 1. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému

Mužské pohlavní orgány

Incidence
(2012–2016)

Mortalita
(2012–2016)

Prevalence
(k 31. 12. 2016)

Počet novotvarů ročně

Počet na
100 000 mužů

Počet zemřelých ročně

Úmrtí na
100 000 mužů

Počet pacientů

Počet na
100 000 mužů

ZN pyje (C60)

106

2,04

33

0,65

829

15,96

ZN předstojné žlázy – prostaty (C61)

7 027

135,85

1 547

29,91

57 607

1109,32

ZN varlete (C62)

488

9,44

44

0,84

10 347

199,25

ZN jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů (C63)

11

0,21

3

0,06

125

2,41

 

Tabulka 2. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému

Močové ústrojí

Pohlaví

Incidence
(2012–2016)

Mortalita
(2012–2016)

Prevalence
(k 31. 12. 2016)

Počet novotvarů ročně

Počet na
100 000 osob

Počet zemřelých ročně

Úmrtí na
100 000 osob

Počet pacientů

Počet na
100 000 osob

ZN ledviny mimo pánvičku (C64)

muži

1 998

38,63

707

13,67

15 599

300,38

ženy

1 145

21,36

416

7,76

9 877

183,85

celkem

3 143

29,84

1 123

10,66

25 476

241,13

ZN ledvinné pánvičky(C65)

muži

107

2,06

44

0,85

608

11,71

ženy

84

1,56

39

0,73

458

8,53

celkem

190

1,81

83

0,79

1 066

10,09

ZN močovodu – ureteru (C66)

muži

53

1,02

17

0,34

292

5,62

ženy

36

0,68

11

0,21

196

3,65

celkem

89

0,84

28

0,27

488

4,62

ZN močového měchýře – vesicae urinariae (C67)

muži

1 610

31,12

634

12,26

13 381

257,67

ženy

571

10,65

244

4,55

5 167

96,18

celkem

2 181

20,71

878

8,34

18 548

175,56

ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68)

muži

16

0,31

6

0,12

106

2,04

ženy

4

0,08

4

0,07

51

0,95

celkem

20

0,19

10

0,09

157

1,49

Skoková změna incidence a mortality ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68) je způsobena změnou v používání Mezinárodní klasifikace nemocí při kódování diagnóz v Národním onkologickém registru. Do roku 1993 byla používána MKN9 (a MKN-O-1), od roku 1994 je používána MKN10 (a MKN-O-2)

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR