ISSN 1804-6371
 
 
 
 

Přehled uroonkologických malignit - Epidemiologie a populační data ČR

Epidemiologie ostatních urologických malignit

 

Hlavními diagnózami mezi zhoubnými novotvary urogenitálního systému jsou nádory prostaty (C61), varlete (C62), ledviny mimo pánvičku (C64) a močového měchýře (C67). Ostatní nádory mužských pohlavních orgánů (pyj – C60, jiné části – C63) a močového ústrojí (ledvinná pánvička – C65, močovod – C66, jiné části – C68) jsou ve srovnání s výše uvedenými diagnózami mnohem méně četné a spíše raritní. Přehled jejich incidence, mortality a prevalence je uveden v tabulkách 1, 2 a na obrázku 1.

 

Obrázek 1. Trend vývoje incidence a mortality vybraných nádorů urogenitálního systému

Další analýzy:

Epidemiologie ostatních urologických malignit Incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Vývoj incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Věk při diagnóze zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Prevalence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit

Skoková změna incidence a mortality ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68) je způsobena změnou v používání Mezinárodní klasifikace nemocí při kódování diagnóz v Národním onkologickém registru. Do roku 1993 byla používána MKN9 (a MKN-O-1), od roku 1994 je používána MKN10 (a MKN-O-2). 

 

Tabulka 1. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému

Mužské pohlavní orgány

Incidence
(2013–2017)

Mortalita
(2013–2017)

Prevalence
(k 31. 12. 2017)

Počet novotvarů ročně

Počet na
100 000 mužů

Počet zemřelých ročně

Úmrtí na
100 000 mužů

Počet pacientů

Počet na
100 000 mužů

ZN pyje

(C60)

112

2,16

34

0,66

860

16,51

ZN předstojné žlázy – prostaty

(C61)

7 234

139,60

1 533

29,58

61 667

1184,18

ZN varlete

(C62)

502

9,68

41

0,80

10 737

206,18

ZN jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů (C63)

13

0,25

4

0,08

135

2,59

 

Tabulka 2. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému

Močové ústrojí

Pohlaví

Incidence
(2013–2017)

Mortalita
(2013–2017)

Prevalence
(k 31. 12. 2017)

Počet novotvarů ročně

Počet na
100 000 osob

Počet zemřelých ročně

Úmrtí na
100 000 osob

Počet pacientů

Počet na
100 000 osob

ZN ledviny mimo pánvičku

(C64)

muži

2 007

38,74

715

13,80

16 055

308,30

ženy

1 146

21,36

405

7,55

10 109

187,83

celkem

3 153

29,90

1 120

10,62

26 164

247,07

ZN ledvinné pánvičky

(C65)

muži

104

2,01

46

0,88

615

11,81

ženy

81

1,51

38

0,72

463

8,60

celkem

185

1,76

84

0,80

1 078

10,18

ZN močovodu – ureteru

(C66)

muži

59

1,14

19

0,36

312

5,99

ženy

38

0,70

12

0,22

201

3,73

celkem

97

0,92

31

0,29

513

4,84

ZN močového měchýře – vesicae urinariae (C67)

muži

1 604

30,95

634

12,24

13 338

256,13

ženy

567

10,57

240

4,47

5 219

96,97

celkem

2 171

20,58

874

8,29

18 557

175,24

ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68)

muži

17

0,32

5

0,10

106

2,04

ženy

5

0,09

3

0,05

50

0,93

celkem

22

0,20

8

0,08

156

1,47

Skoková změna incidence a mortality ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68) je způsobena změnou v používání Mezinárodní klasifikace nemocí při kódování diagnóz v Národním onkologickém registru. Do roku 1993 byla používána MKN9 (a MKN-O-1), od roku 1994 je používána MKN10 (a MKN-O-2)

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR