ISSN 1804-6371
 
 

Úvod

Význam epidemiologie zhoubných nádorů v současnosti vzrůstá v důsledku setrvale rostoucí incidence a prevalence těchto onemocnění. Nejde přitom jen o prostou kvantifikaci počtu nemocných, novodobým úkolem epidemiologie je také objasňování příčin vysoké populační zátěže. To platí i pro zhoubné nádory urogenitálního traktu, které vykazují velmi výraznou věkovou a geografickou distribuci, přičemž stále není plně objasněna jejich etiologie a význam rizikových faktorů.

V tomto sdělení se zaměříme především na hlavní diagnostické skupiny zhoubných nádorů urogenitálního systému (ZN prostaty, ZN varlete, ZN ledviny mimo pánvičku a ZN močového měchýře) a opomineme méně četné diagnózy, které v incidenci nepřekračují hodnoty 1–2 / 100 000 osob (ZN pyje, ZN ledvinné pánvičky, ZN močovodu, ZN jiných a neurčených močových orgánů, ZN jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů). Nádory ledviny, močového měchýře, prostaty a varlete jako nejvýznamnější urologické malignity představují v ČR v období 2012–2016 přibližně 15,2 % nově diagnostikovaných zhoubných nádorů a podílejí se z 3 % na celkové populační úmrtnosti.
Tato práce přináší zásadní aktualizaci již dříve publikovaných dat o nádorech urogenitálního systému v české populaci a rovněž nové predikce počtu pacientů trpících těmito onemocněními. Publikovaná data jsou ve větším detailu rovněž dostupná na portálu UROWEB (www.uroweb.cz), a to ve formě analytických interaktivních výstupů a také souhrnných zpráv (reportů).

 

<<<Zpět: Souhrn<<< >>>Pokračovat: Dostupná data>>>