ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu pacientů pro rok 2013

Na webu Uroweb.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s uronkologickými diagnózami, kteří budou léčeni v roce 2013.


Odhady počtu onkologických pacientů poskytuje každý rok Česká onkologická společnost ČLE JEP ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MU, a to na základě dostupných populačních dat (Národní onkologický registr, demografická data ČSÚ) a expertních odhadů.

Podrobné informace o počtech pacientů a metodice jsou k dispozici u jednotlivých diagnóz:

21.11.2012


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.