ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Projekt Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo zajímají o urologické malignity. Jeho cílem je prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.
Vedle podrobných informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě jednotlivých onemocnění vám nabízíme i interaktivni softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat. Díky nim máte ihned k dispozici epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni, stejně jako jejich srovnání s mezinárodními daty. Interaktivní softwarové nástroje obsahují i knihovny chemoterapeutických režimů.
V obecněji orientovaných sekcích naleznete informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí, stejně jako např. seznam urologických pracovišť v ČR a odkazy na aktuální projekty zabývající se jednotlivými urologickými malignitami.


Novinky a zajímavosti

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Aktualizace epidemiologických dat
9.9.2017 IBA MU | Další informace...

Data v interaktivních analytických nástrojích byla aktualizována o údaje Národního onkologického registru z roku 2015.

Predikce počtu pacientů pro rok 2017
8.6.2017 IBA MU | Další informace...

Na webu Uroweb.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s uronkologickými diagnózami, kteří budou léčeni v roce 2017.

Konzumace kávy připravené po italsku snižuje riziko vzniku karcinomu prostaty
26.4.2017 Tisková zpráva Neuromed (Istituto Neurologico Mediterraneo) | Další informace...

Riziko vzniku karcinomu prostaty je o více než 50 % nižší u mužů, kteří denně vypijí více než 3 šálky kávy připravené po typicky italském způsobu. Takový je závěr studie provedené na 7000 italských mužích a kombinované s laboratorními pokusy [1].


Zpět