ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo se zajímají o urologické malignity.
Cílem je: prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Uroweb.cz nabízí:

  • informace o epidemiologii, diagnostice a léčbě onkourologických onemocněních,
  • interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat,
  • epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni,
  • srovnání s mezinárodními daty,
  • informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí,
  • aktuální seznam urologických pracovišť v ČR,
  • odkazy na projekty zabývající se urologickými malignitami.

Novinky a zajímavosti

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Karcinomu prostaty přibývá, čtvrtina se zjistí pozdě
10.12.2015 ČTK, IBA MU | Další informace...

Karcinom prostaty zjistí lékaři ročně u téměř 7 000 mužů, zemře na ni 1 500. Čtvrtina onemocnění se zjistí pozdě, což souvisí s tím, že informovanost mužů o tomto zhoubném onemocnění je malá, řekl novinářům ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Pozitivní podle něj naopak je, že počty vyléčených rostou. V Česku nyní žije 48 000 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo mají.

Validace nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty přinesla méně optimistické výsledky
2.12.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Nezávislá externí validace dvou nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty (ERSPC 3/4 + DRE a PCPT-RC 2.0) u současné kohorty evropských pacientů ukázala méně slibné výsledky než původní práce. Horších výsledků bylo dosaženo zejména z hlediska predikce rizika jakéhokoliv karcinomu prostaty. Přesnější byl odhad rizika u high-grade karcinomu prostaty, zejména při použití ERSPC-RC.

Nový test na karcinom prostaty je mnohem spolehlivější než PSA, tvrdí švédská studie
10.11.2015 Tisková zpráva Karolinska Institutet | Další informace...

Studie ze švédského Karolinska Institutet prokázala, že nový test na karcinom prostaty dokáže detekovat agresivní karcinom spolehlivěji než PSA. Nový test, který byl vyzkoušen u 58 818 mužů, jednak odhalí agresivní karcinom prostaty v časnějším stadiu, jednak vykazuje nižší podíl falešně pozitivních výsledků a zbytečně provedených biopsií. Výsledky studie byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty
9.10.2015 proLékaře.cz | Další informace...

U pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty léčených androgendeprivační terapií znamená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) > 8 ng/ml nebo zdvojnásobení hladiny PSA do 6 měsíců zvýšené riziko vzniku kostních metastáz i úmrtí. Jde o výsledky dánské studie s 2494 pacienty publikované v červnu 2015.

Strava s vysokým obsahem antioxidantů by mohla být přínosem u pacientů s karcinomem prostaty
7.9.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Malá studie ukázala, že 3měsíční dodržování středomořské stravy sníží u pacientů s karcinomem prostaty riziko poškození DNA. Přínosem jsou zejména potraviny s vysokým obsahem antioxidantů: potraviny bohaté na foláty, vitamin C, dále luštěniny a zelený čaj.

Britové identifikovali pět různých typů rakoviny prostaty
30.7.2015 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Britští výzkumníci zjistili, že existuje pět různých typů karcinomu prostaty a zároveň přišli na způsob, jak je od sebe vzájemně odlišit. Výsledky jejich výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise EBioMedicine [1].

Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice benigní hyperplazie prostaty a časného karcinomu prostaty
30.7.2015 proLékaře.cz | Další informace...

V současné době se v České republice neprovádí celoplošný screening karcinomu prostaty pomocí PSA. Jedním z důvodů je nízká specificita vyšetření, která vede ke zbytečné zátěži pacientů v podobě biopsie prostaty neboli k takzvané „over diagnostice“. Nová pilotní studie plzeňských lékařů se snažila zjistit, zda existují sérové markery, které usnadní diferenciální diagnostiku benigní hyperplazie prostaty a časných fází karcinomu prostaty.

Renální karcinom, imunoterapie a další témata z ASCO 2015

Aktuální číslo časopisu Medical Tribune se obšírně věnuje poznatkům z posledního kongresu ASCO, který se konal začátkem června v Chicagu.

Léčba a prevence kostních komplikací u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty
31.5.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Udržení kostního zdraví představuje u pacientů s karcinomem prostaty (PC) terapeutickou výzvu, protože u tohoto onemocnění je vysoké riziko vzniku kostních metastáz a v důsledku hormonální terapie dochází i k poklesu kostní minerální denzity (BMD). Konkrétní doporučení pro léčbu těchto pacientů jsou ale stále předmětem diskuzí.

Mužům nad 70 let je často zbytečně upírána kurativní léčba karcinomu prostaty
30.5.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Při rozhodování o léčbě karcinomu prostaty je i u mužů nad 70 let třeba doporučit standardní kurativní lokální léčbu, pokud jsou v dobrém zdravotním stavu.

Obezita zhoršuje prognózu karcinomu prostaty
7.5.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Obezita je spojena s vyšším rizikem progrese karcinomu prostaty. Proto by měli být obézní muži s rakovinou prostaty s nízkým rizikem pečlivě monitorováni v rámci aktivní surveillance.

Interaktivní edukační on-line program pro pacienty s karcinomem prostaty
7.5.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Vývoj a první hodnocení psychologicko-edukačního multimediálního on-line programu PROGRESS pro pacienty, kteří přežili karcinom prostaty, ukázalo, že může jít o přínosný klinický nástroj. Témata by měla pokrývat požadavky pacientů, jako je kontrola příznaků, emoční problémy a osvojení nových dovedností.

U pacientů s karcinomem prostaty je nutné věnovat pozornost prevenci kostních příhod
16.3.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Pro kvalitu života pacientů s karcinomem prostaty je velmi důležitý stav kostí. Před zahájením androgendeprivační léčby je třeba vyšetřit kostní minerální denzitu (BMD) a zavést případnou antiosteoporotickou léčbu. U pacientů s kostními metastázami je přínosem časná léčba zaměřená na snížení rizika kostních příhod.

Predikce počtu pacientů pro rok 2015
23.2.2015 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) | Další informace...

Na webu Uroweb.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s uronkologickými diagnózami, kteří budou léčeni v roce 2015.

Objektivní a vyvážené informace pro pacienty s rakovinou prostaty: nyní dostupné on-line
16.1.2015 Tisková zpráva Evropské urologické asociace (EAU) | Další informace...

Evropská urologická asociace (EAU) zveřejnila přehledné informace o karcinomu prostaty pro pacienty a jejich blízké [1]. Informace jsou dostupné v angličtině.


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.