ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo se zajímají o urologické malignity.
Cílem je: prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Uroweb.cz nabízí:

  • informace o epidemiologii, diagnostice a léčbě onkourologických onemocněních,
  • interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat,
  • epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni,
  • srovnání s mezinárodními daty,
  • informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí,
  • aktuální seznam urologických pracovišť v ČR,
  • odkazy na projekty zabývající se urologickými malignitami.

Novinky a zajímavosti

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Digitální vyšetření per rectum může identifikovat pacienty s rizikem karcinomu prostaty i při normální hladině PSA
17.12.2014 proLékaře.cz | Další informace...

Irská retrospektivní studie zahrnující 103 mužů, kteří podstoupili biopsii prostaty i při nízké hladině prostaticky specifického antigenu (PSA), ukázala význam vyšetření per rectum v primární péči pro záchyt karcinomu prostaty. Pozitivní výsledek digitálního vyšetření prostaty per rectum je důvodem k odeslání pacienta k dalšímu vyšetření i při normální sérové hladině PSA.

Kila navíc zvyšují riziko vzniku rakoviny prostaty
18.11.2014 Americký ústav pro výzkum rakoviny (AICR), Institut biostatistiky a analýz (IBA MU) | Další informace...

Nadváha či obezita prokazatelně zvyšuje u mužů riziko zhoubných nádorů prostaty, konstatuje se ve zprávě, jejíž autoři vycházeli z průběžného a systematického hodnocení výsledků celosvětového výzkumu rakoviny prostaty. Nová zpráva zároveň vrhá pochybnost na dřívější důkazy o vzájemné souvislosti mezi vznikem karcinomu prostaty a některými složkami potravy.

Pacientů s rakovinou prostaty každoročně výrazně přibývá. Zlepšuje se ale jejich šance na přežití
24.8.2014 Zdroj: tisková zpráva k projektu ONKO Prostaty | Další informace...

Podle nově zveřejněných dat Národního onkologického registru (NOR) se během let 2005 až 2011 v České republice rapidně zvýšil počet pacientů se zhoubným nádorem prostaty. V roce 2005 bylo hlášeno 4 964 nových pacientů, zatímco v roce 2011 již 6 965. Došlo také k posunu věkové struktury diagnostikovaných pacientů do mladších věkových kategorií. Pozitivní zprávou naopak je, že mírně klesá počet pacientů, kteří na tuto nemoc umírají. V roce 2011 jich zemřelo o 4,85 % méně než v roce 2005.

Data z NOR ČR za rok 2011 v datech portálu Uroweb
17.7.2014 | Další informace...

Do interaktivních analytických nástrojů Uroweb.cz byla doplněna data Národního onkologického registru ČR za rok 2011.

Doplnění TNM klasifikace - 7. vydání
11.7.2014 | Další informace...

Na stránky "diagnostika a včasný záchyt" byla doplněna aktuální data ze 7. vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů.

Přípravek DCVAC/PCa vstupuje do III. fáze klinického testování
22.5.2014 Zdroj: tisková zpráva společnosti SOTIO, iDnes.cz | Další informace...

DCVAC/PCa je aktivní buněčná imunoterapie určená pro pacienty s karcinomem prostaty. V květnu 2014 byla zahájena mezinárodní studie VIABLE, která má za cíl prověřit účinnost této léčby na souboru přibližně 1170 pacientů ve 20 zemích.

Objem péče a léčba metastatického zhoubného nádoru prostaty v ČR
31.3.2014 | Další informace...

Na portálu Uroweb.cz byla publikována analýza, která hodnotí péči o pacienty se zhoubnými nádory prostaty v reálné klinické praxi.


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.