ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo se zajímají o urologické malignity.
Cílem je: prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Uroweb.cz nabízí:

  • informace o epidemiologii, diagnostice a léčbě onkourologických onemocněních,
  • interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat,
  • epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni,
  • srovnání s mezinárodními daty,
  • informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí,
  • aktuální seznam urologických pracovišť v ČR,
  • odkazy na projekty zabývající se urologickými malignitami.

Novinky a zajímavosti

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Nové poznatky v léčbě renálního karcinomu jsou jako lavina
3.12.2012 Medical Tribune 22/2012 | Další informace...

Na nové možnosti především v druhé linii léčby metastazujícího světlobuněčného karcinomu ledviny upozornily sdělení v rámci v rámci Jihočeských onkologických dnů. V současné době do praxe vstupuje nový lék, který přináší další posun.

Predikce počtu pacientů pro rok 2013
21.11.2012 | Další informace...

Na webu Uroweb.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s uronkologickými diagnózami, kteří budou léčeni v roce 2013.

Renální karcinom již zná dlouhodobé přežití
15.11.2012 Medical Tribune 21/2012 | Další informace...

Renální karcinom, zejména je‑li diagnostikován v pokročilém stadiu, patřil před šesti lety k onemocněním s naprosto infaustní prognózou. Šlo totiž o nádor zpravidla s primární rezistencí ke standardní chemo‑ i radioterapii. Vzhledem k lokalizaci nádoru, chirurgická exstirpace ložiska či nefrektomie nepředstavuje v uspokojivém počtu případů terapeutický úspěch. Proto byla hala, kde se konalo symposium společnosti Pfizer při letošním ESMO, zaplněná do posledního místa.

Role buněk karcinomu prostaty s nízkou expresí PSA
25.10.2012 Medical Tribune 20/2012 | Další informace...

Karcinom prostaty je charakteristický zvýšenou expresí prostatického specifického antigenu (PSA) a jeho zvýšeným přechodem z nádoru do krevního oběhu. Tým Deana Tanga z University of Texas se ve studii zveřejněné ve vědeckém časopisu Cell Stem Cell zabýval buňkami karcinomu prostaty s vysokou expresí PSA a buňkami, které mají expresi PSA na velmi nízké úrovni.

Přerušovaná vs. kontinuální hormonální terapie u rakoviny prostaty
2.10.2012 | Další informace...

Podle studie publikované v NEJM byla u mužů s přerušovanou hromonální terapií rakoviny prostaty zjištěna stejná léčebná odpověď jako u kontinuální terapie. Velkou výhodou však byla lepší kvalita života vzhledem k menšímu výskytu problémů asociovaných s léčbou (močení, erekce).

Pokroky v léčbě renálního karcinomu

Přehled studií zabývajících se léčbou nádorů ledvin, které byly prezentovány na ASCO 2012 v Chicagu, přináší článek v Medical Tribune.

Aktualizace dat v interaktivních analytických nástrojích
21.6.2012 | Další informace...

Data v interaktivních analytických nástrojích byla aktualizována o údaje Národního onkologického registru z roku 2009.

Úspěch léčby renálního karcinomu akceleruje
15.5.2012 Medical Tribune 9/2012 | Další informace...

Optimalizace léčby renálního karcinomu a Sutent jako „standard of care“ u tohoto onemocnění – to byl ústřední bod, kolem něhož se točilo satelitní symposium společnosti Pfizer na letošních Brněnských onkologických dnech.

Jedenáct let s PSA screeningem rakoviny prostaty: mnoho otázek stále nezodpovězeno
2.4.2012 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Ani 11letá studie nepřinesla odpověď na otázku, zda výhody screeningu rakoviny prostaty převáží nad jeho riziky, a to navzdory faktu, že zcela jistě snižuje mortalitu tohoto onemocnění.

Kongres EAU v Paříži – nové diagnostické metody rakoviny prostaty, nové možnosti léčby urologických malignit
26.1.2012 Zdroj: tisková zpráva EAU | Další informace...

Před 10 tisíc odborníků z oblasti urologie a onkologie se sejde 24.–28. února 2012 v Paříži na 27. výročním kongresu Evropské urologické asociace (EAU).

Mutace v genu HOXB13 a dědičné riziko rakoviny prostaty
20.1.2012 Zdroj: Cancer Research UK, NEJM | Další informace...

Muži s mutací genu HOXB13, která je v celé populaci poměrně vzácná, mají podle studie publikované v New England Journal of Medicine 10krát až 20krát vyšší riziko, že onemocní dědičnou formou rakoviny prostaty.


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.