ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo se zajímají o urologické malignity.
Cílem je: prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Uroweb.cz nabízí:

  • informace o epidemiologii, diagnostice a léčbě onkourologických onemocněních,
  • interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat,
  • epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni,
  • srovnání s mezinárodními daty,
  • informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí,
  • aktuální seznam urologických pracovišť v ČR,
  • odkazy na projekty zabývající se urologickými malignitami.

Novinky a zajímavosti

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Radioterapie zlepšuje přežití u pacientů s rakovinou prostaty
10.11.2011 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Studie kanadsko-britského týmu publikovaná v časopisu The Lancet přináší důkazy, že kombinace hormonální léčby a radioterapie zlepšuje přežití u pacientů se zhoubným nádorem prostaty.

Epidemiologie urologických nádorů v České republice – pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012
16.9.2011 | Další informace...

Tým odborníků z České urologické společnosti ČLS JEP a Institutu biostatistiky a analýz MU vypracoval souhrnnou zprávu o epidemiologii urologických malignit obsahující nově validovaná data z roku 2008 a zároveň i predikce pro rok 2012.

Riziko vzniku dalších primárních nádorů u pacientů s úspěšně vyléčenou rakovinou varlat
1.9.2011 Zdroj: ecancermedicalscience.com | Další informace...

Rakovina varlat je jednou z nejlépe léčitelných forem nádorových onemocnění, pacienti však musí být po odstranění nádoru pravidelně monitorováni kvůli případnému návratu nemoci, obvykle prostřednictvím CT. Typická série 13 vyšetření během 5 let znamená pro pacienta celkovou dávku radiace přibližně 260 mSv. Tým autorů z University of Ottawa ve své studii publikované v Journal of Clinical Oncology proto hodnotil riziko vzniku dalších malignit u rozsáhlé skupiny pacientů, kteří podstoupili úspěšnou léčbu této nemoci.

Aktualizace terapeutických postupů a standardů

U jednotlivých diagnóz byly aktualizovány odkazy a soubory s platnými doporučenými postupy a standardy.

Další geny zodpovědné za vyšší riziko rakoviny prostaty odhaleny
25.7.2011 IBA MU | Další informace...

Další krok k identifikaci mužů s vyšším rizikem vzniku rakoviny prostaty učinil tým vedený odborníky z Institute of Cancer Research a University of Cambridge. Vědci studovali geny téměř 60 tisíc mužů a našli v jejich genomu 7 nových oblastí, které za určitých okolností toto riziko zvyšují. Nacházejí se na chromozomech 2, 3, 5, 6, 12 a X a vždy se jedná o záměnu pouhého jednoho nukleotidu v dané oblasti genu (tzv. bodový polymorfismus – single nucleotide polymorphism).

Screening rakoviny prostaty – personalizovaný přístup a nový marker onemocnění
16.5.2011 IBA MU | Další informace...

Dvě zajímavé novinky týkající se screeningu rakoviny prostaty přinesl server ecancermedicalscience.com.

Screening rakoviny prostaty se míjí účinkem, tvrdí švédští vědci
15.4.2011 Zdroj: ecancermedicalscience.com | Další informace...

Screening karcinomu prostaty nemá žádný vliv na přežití pacientů s tímto onemocněním. K takovému závěru dospěli švédští autoři 20leté sledovací studie (1), která byla právě publikována v odborném časopise British Medical Journal.

Celkový přehled urologických malignit v kontextu všech nádorových onemocnění
23.3.2011 | Další informace...

V rámci analytických nástrojů a informací o jednotlivých diagnózách proběhla aktualizace sekce, která byla věnována ostatním urologickým malignitám. V této sekci nyní naleznete nejen epidemiologické informace o těchto méně častých typech onemocnění, ale především i srovnání epidemiologie hlavních urologických malignit se všemi ostatními nádorovýmim onemocněními.

Aktualizace dat v interaktivních analytických nástrojích
15.3.2011 | Další informace...

Data v interaktivních analytických nástrojích byla aktualizována o údaje Národního onkologického registru z roku 2008.

Genový test může pomoci rozpoznat neagresivní formu rakoviny prostaty
16.2.2011 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Rozpoznání agresivní a mírné formy rakoviny prostaty je klíčovým bodem při stanovení léčby této nemoci, který se ovšem dosud nepodařilo uspokojivě vyřešit. Díky tomu mnoho mužů podstupuje radikální zákrok spíše z „preventivních“ důvodů, ačkoliv by mohli být této nepříjemnosti i dalších vedlejších efektů (impotence, inkontinence) ušetřeni.


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.