ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo se zajímají o urologické malignity.
Cílem je: prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Uroweb.cz nabízí:

  • informace o epidemiologii, diagnostice a léčbě onkourologických onemocněních,
  • interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat,
  • epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni,
  • srovnání s mezinárodními daty,
  • informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí,
  • aktuální seznam urologických pracovišť v ČR,
  • odkazy na projekty zabývající se urologickými malignitami.

Novinky a zajímavosti

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Velká Británie bez populačního screeningu rakoviny prostaty – aspoň prozatím
8.12.2010 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Britská národní komise pro screening ve své zprávě nedoporučuje zavést celonárodní screeningový program rakoviny prostaty. Užitečnost programu založeného na vyšetřeních prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi by totiž podle ní nevyvážila náklady a další problémy spojené s nespecifičností testu, overdiagnosis a overtreatment.

Uroweb.cz má ISSN
29.11.2010

Bdělý čtenář si možná všiml drobné změny na webu - v levém horním rohu a v patičce přibylo číslo ISSN, které bylo tomuto portálu přiděleno Národní technickou knihovnou jakožto správcem ISSN pro ČR. Věříme, že tato skutečnost povzbudí autory z řad odborné veřejnosti k publikaci svých poznatků a názorů na těchto stránkách.

Kombinace chemoterapie a radioterapie snižuje pravděpodobnost návratu rakoviny močového měchýře
4.11.2010 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Rozsáhlá klinická studie BC2001 ukázala, že přidání dvou běžně užívaných chemoterapeutik ke standardní radioterapii při léčbě rakoviny močového měchýře významně snižuje pravděpodobnost návratu onemocnění, a to přibližně o jednu třetinu. Tato studie, vedená odborníky z University of Birmingham a Institute of Cancer Research (Velká Británie), je největší svého druhu na světě. Jejím důsledkem by mj. mohlo být to, že radikální chirurgický zákrok, při němž je kompletně odstraněn celý močový měchýř, bude muset podstoupit méně pacientů s nádorem tohoto orgánu.

Aktualizované hodnoty populačního přežití u urologických malignit v ČR
7.10.2010 IBA MU | Další informace...

V září 2010 byla ve spolupráci České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP provedena aktualizace referenčních hodnot populačního přežití onkologických pacientů pro recentní období let 2004–2007. Tato analýza pracuje s aktuálně dostupnými daty Národního onkologického registru ČR s ukončeným sledováním pacientů k 31. 12. 2007. Stejně jako u dříve publikovaných hodnot z období 2003–2005 jsou tak nyní k dispozici aktuální referenční hodnoty populačního přežití léčených pacientů s urologickými malignitami v ČR. Hodnoty přežití dosahovaného u českých pacientů jsou v tomto krátkém souhrnu interpretovány ve vztahu k protinádorové léčbě a také z hlediska dlouhodobého vývoje.

Screening rakoviny prostaty ano či ne – sága pokračuje
15.9.2010 IBA MU | Další informace...

Při čtení výsledků nejrůznějších studií o užitečnosti screeningu rakoviny prostaty, jejich interpretací a doporučení si laik i odborník leckdy připadá jako v pohádce o princezně Koloběžce.

Aspirin možná snižuje riziko rakoviny prostaty
19.8.2010 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Nová americká studie naznačila, že jeden aspirin denně možná snižuje riziko vzniku rakoviny prostaty. Britská organizace Cancer Research UK však upozornila, že pravidelné užívání aspirinu může mít závažné vedlejší účinky, a že lidé by neměli tento lék užívat, pokud jim jej nedoporučí jejich ošetřující lékař.

Objeveny buňky, z nichž vzniká zhoubný nádor prostaty
2.8.2010 Zdroj: ecancermedicalscience.com | Další informace...

Vědci z University of California poprvé identifikovali buňky, z nichž vzniká rakovina prostaty. Tento objev může významně zlepšit prediktivní a diagnostické nástroje a vyvinout nové a účinnější způsoby léčby.

Většina mužů s nízkorizikovým nádorem prostaty zbytečně podstupuje agresivní léčbu
28.7.2010 Zdroj: ecancermedicalscience.com | Další informace...

Většina mužů, u nichž je diagnostikován zhoubný nádor prostaty, podstoupí agresivní léčbu, ačkoliv mají nízkou hladinu prostatického specifického antigenu (PSA) a méně nebezpečnou formu onemocnění, tvrdí zpráva publikovaná v časopise Archives of Internal Medicine.

Genetická studie: budou léky vyvíjené proti rakovině prsu fungovat i u rakoviny prostaty?
2.7.2010 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Mutace genu BRCA2 je známým faktorem podílejícím se na zvýšeném riziku rakoviny prsu, vaječníku a prostaty. Nyní se poprvé podařilo prokázat, že zmutovaný gen má přímou roli v růstu zhoubného nádoru prostaty.

Gen, který je klíčem k rakovině ledvin
28.5.2010 Zdroj: ecancermedicalscience | Další informace...

Vědci z Mayo Clinic v USA věří, že se jim podařilo objevit klíčový gen, jehož deaktivace podporuje rozvoj nádoru ledvin. Podle výsledků by také kombinované použití léků, které se nyní testují u jiných typů rakoviny, mohlo gen opět „zapnout“ a tím výrazně pomoci při léčbě tohoto obtížně léčitelného typu zhoubného nádoru.

FDA schálil buněčnou imunoterapii pro muže s pokročilým karcinomem prostaty
6.5.2010 Zdroj: FDA | Další informace...

Úřad pro potraviny a léčiva USA (FDA) schválil použití přípravku Provenge (sipuleucel-T), nový typ léčby pro muže s pokročilou rakovinou prostaty, která využívá k boji s nemocí jejich vlastní imunitní systém.

Nové guidelines EAU
16.4.2010 IBA MU | Další informace...

Evropská urologická asociace (EAU) představila na svém výročním kongresu v Barceloně aktualizované guidelines, včetně těch, která se týkají uroonkologických onemocnění.

Hyperplazie prostaty – kombinace léků účinnější než monoterapie
22.3.2010 Zdroj: Zdravotnické noviny 10/2010 | Další informace...

Kombinace dvou léků, které jsou nejčastěji nasazovány při benigní hyperplazii prostaty, má lepší efekt, než když jsou oba medikamenty užívány samostatně.

Nový lék příslibem pro pokročilou rakovinu prostaty
25.2.2010 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Aktuální výsledky klinické studie fáze II s lékem abirateron ukazují, že může velmi výrazně pomoct mužům s rozvinutou rakovinou prostaty, u nichž selhaly standardní léčebné postupy. Nicméně jak varují odborníci, stále zůstávají nevyřešeny mnohé otázky o optimálním užívání přípravku.

Identifikován první gen spojený s agresivní formou rakoviny prostaty
18.1.2010 Zdroj: ecancermedicalscience.com | Další informace...

Vědci z Wake Forest University Baptist Medical Center identifikovali první variantu genu, která je spojena s agresivní formou rakoviny prostaty. Tím potvrzují hypotézu, že genetickou informaci bude možné v budoucnu využít (v kombinaci s dalšími faktory) při rozhodování o léčbě tohoto onemocnění.

Screening rakoviny prostaty: významný podíl falešně pozitivních výsledků v klinické studii
14.1.2010 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Výsledky rozsáhlé evropské klinické studie přinášejí pochybnosti o přínosu screeningu rakoviny prostaty vzhledem k tomu, že každý osmý muž ve studii měl pozitivní výsledek, ačkoliv u něj onemocnění nebylo nalezeno.


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.