ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo se zajímají o urologické malignity.
Cílem je: prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Uroweb.cz nabízí:

  • informace o epidemiologii, diagnostice a léčbě onkourologických onemocněních,
  • interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat,
  • epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni,
  • srovnání s mezinárodními daty,
  • informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí,
  • aktuální seznam urologických pracovišť v ČR,
  • odkazy na projekty zabývající se urologickými malignitami.

Novinky a zajímavosti

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Evropská urologická asociace a Europa Uomo podepsaly dohodu o partnerství
2.12.2009 Zdroj: European Association of Urology, IBA MU | Další informace...

Evropská urologická asociace (EAU) a organizace Europa Uomo, evropská koalice proti rakovině prostaty, podepsaly dohodu o dlouhodobé spolupráci a partnerství při zvyšování informovanosti pacientů o urologických onemocněních.

Nový typ léčby pokročilého karcinomu ledviny
3.11.2009 Zdroj: Medical Tribune 30/2009 | Další informace...

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) 19. října 2009 na svých webových stránkách oznámil, že schválil v pořadí šestou léčivou látku pro léčbu pokročilého karcinomu ledviny - pazopanib (obchodní název Votrient firmy GlaxoSmithKline). Jde o léčivo zasahující do procesu angiogeneze, tedy novotvorby nových cév, které vyživují rostoucí tumor. Mechanismem jeho účinku je inhibice receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), podává se perorálně.

XX. kongres České lékařské společnosti JEP ve znamení prevence a včasné diagnostiky onkologických onemocnění
26.10.2009 Zdroj: IBA MU | Další informace...

Prevence, osvěta, mezioborová spolupráce – to jsou asi nejčastější termíny, které se objevovaly v příspěvcích účastníků XX. kongresu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Není divu, vždyť oficiální téma kongresu, který proběhl 21. října na brněnském výstavišti, znělo „Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře“.

Biologická léčba renálního karcinomu a registr RENIS
5.10.2009 Zdroj: Medical Tribune 26/2009 | Další informace...

Česká republika patří celosvětově k zemím s nejvyšší incidencí karcinomu ledvin; v číselném vyjádření jde o zhruba 25 až 30 případů na 100 tisíc obyvatel ročně, přičemž u mužů je výskyt téměř dvakrát častější než u žen. Podobně jako u jiných onkologických onemocnění je pro mnohé z těchto pacientů velkou nadějí biologická léčba.

Úloha genů v rakovině prostaty
24.9.2009 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Devět nových míst v lidském genomu, které mohou hrát úlohu při vzniku a vývoji rakoviny prostaty a až trojnásobně zvyšovat její riziko – to je výsledek dvou studií publikovaných v Nature Genetics.

Nákaza bičenkou poševní zvyšuje riziko agresivní formy rakoviny prostaty
16.9.2009 Zdroj: physorg.com | Další informace...

Sexuálně přenosná nákaza bičenkou poševní (Trichomonas vaginalis) dvojnásobně zvyšuje riziko agresivní formy rakoviny prostaty a dokonce trojnásobně riziko úmrtí na tuto nemoc. To jsou závěry studie z Harvard School of Public Health (HSPH) a Brigham and Women’s Hospital publikované v Journal of the National Cancer Institute.

Rakovina prostaty může souviset s retrovirem
10.9.2009 Zdroj: Český rozhlas Leonardo, Cancer Research UK | Další informace...

Vědci objevili spojitost mezi retrovirovou infekcí a rakovinou prostaty, která je v Evropě druhým nejčastějším typem zhoubného nádorového onemocnění u mužů.

Overdiagnosis rakoviny prostaty v USA od zavedení screeningu
3.9.2009 Zdroj: ecancermedicalscience.com | Další informace...

Zavedení screeningu prostatického specifického antigenu (PSA) v USA přineslo za posledních 23 více než 1 milion mužů navíc, u nichž byla zjištěna a léčena rakovina prostaty. U většina z nich to však velmi pravděpodobně bylo následkem tzv. overdiagnosis*, jak říká nová studie publikovaná v Journal of the National Cancer Institute.

Látky obsažené v konopí mohou zastavit růst nádoru prostaty
24.8.2009 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Podle španělské studie zveřejněné v British Journal of Cancer mohou látky obsažené v konopí zastavit růst nádoru prostaty. Vědci z univerzity v Alcale zkoumali vliv těchto účinných látek – kanabinoidů – na tři buněčné linie lidského karcinomu prostaty, konkrétně PC-3, DU-145 a LNCaP. Ukázalo se, že vazbou kanabinoidů na receptor CB2 dojde k zastavení dělení nádorových buněk.

PREVENTIO a Europa UOMO CZ - dva projekty zaměřující se na prevenci rakoviny prostaty a informovanost laické i odborné veřejnosti
22.8.2009 Zdroj: preventio.cz, europauomo.cz | Další informace...

V rámci boje proti rakovině prostaty a prevenci této zhoubné nemoci si pozornost určitě zaslouží dva projekty, které mají mnohé společné cíle - PREVENTIO a Europa UOMO CZ. Oba se zaměřují na informovanost české laické i odborné veřejnosti i pacientů s tímto onemocnění, a tím i na zlepšení včasného záchytu a léčby.

Kapli v brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny otevírá Štreitova výstava o rakovině prostaty
27.7.2009 Zdroj: FN u sv. Anny | Další informace...

Svatoanenská kaple Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně se znovu otevírá široké veřejnosti. Zahajuje výstavou a unikátním projektem českého fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štreita „Tichá nemoc“, která má upozornit na nebezpečí nejčastějšího zhoubného onemocnění mužské populace – rakoviny prostaty. Ve čtyřiceti převážně černobílých velkoformátových fotografiích jsou zachyceny životní příběhy pacientů, kteří onemocněli touto nemocí, z ní se vyléčili nebo jí naopak podlehli.

Konat či nekonat – nové závěry ze staré studie
13.7.2009 Zdroj: Urosource.com, Stanford University School of Medicine | Další informace...

V současné době probíhá diskuze, zda je vhodné podávat finasterid mužům se zvýšeným rizikem rakoviny prostaty. Na jedné straně se totiž ukazuje, že tato látka opravdu zamezí vzniku nemoci u jednoho ze čtyř mužů, kteří ji dostanou, na druhé straně však ti muži, kteří navzdory užívání finasteridu rakovinou prostaty onemocní, mají údajně o 25 % vyšší riziko agresivní formy nemoci. Nové závěry z výzkumu Stanford University School of Medicine však naznačují, že lék jako takový agresivní formu nemoci nezpůsobuje, ale prostě jen usnadňuje její diagnózu.

Výskyt nádorových onemocnění u různých etnik – rakovina prostaty se vymyká obecným trendům
30.6.2009 Zdroj: Cancer Research UK, National Cancer Intelligence Network | Další informace...

Organizace Cancer Research UK a National Cancer Intelligence Network zveřejnily zprávu o rozdílech ve výskytu rakoviny v různých etnicích britské populace. Analýza vycházela z dat z různých onkologických registrů a dalších zdrojů za období 2002-2006 a přinesla zajímavé informace i z hlediska urologických malignit.

Vědci začali testy nové vakcíny proti rakovině ledvin
24.6.2009 Zdroj: muni.cz | Další informace...

Klinické testy nové vakcíny proti zhoubnému nádoru ledvin začali provádět vědci na Masarykově univerzitě. Nová léčba by měla být díky využití vlastních obranných buněk pacienta vůči jeho organismu šetrnější a účinnější než současné standardní metody. V průběhu následujících tří let by mělo projít testy patnáct až dvacet lidí s tímto zhoubným onemocněním.

Jindřich Štreit zachytil příběhy pacientů s karcinomem prostaty
9.6.2009 Zdroj: Medical Tribune 17/2009 | Další informace...

Jindřich Štreit zachytil příběhy pacientů s karcinomem prostaty Ojedinělý fotografický projekt nazvaný Tichá nemoc představil v rámci letošních Brněnských onkologických dnů přední český fotograf Jindřich Štreit.

Přesnější diagnostika nádorů ledvin
26.5.2009 Zdroj: Zdravotnické noviny, MedicalNewsToday | Další informace...

Vědci z Van Andel Research Institute a Cleveland Clinic zjistili, že dva typy nádorů ledvin, které byly dosud považovány za rozdílná onemocnění, představují různé varianty stejné choroby.

Rakovinu prostaty může odhalit jednoduchý test spermatu
21.5.2009 Zdroj: Novinky.cz, Organic and Biomolecular Chemistry | Další informace...

Nádorové onemocnění prostaty lze s úspěchem léčit, když je odhaleno včas. A k tomu má přispět nový test. Je jednoduchý, rychlý a spolehlivý. Stačí k němu jen vzorek ejakulátu, který obsahuje prostatické tekutiny. A po jejich osvětlení speciálním testerem lze ihned zjistit přítomnost nádoru v prostatě.

Tukové kapénky mohou obsahovat informace o agresivitě nádoru prostaty
13.5.2009 Zdroj: Cancer Research UK | Další informace...

Drobné bublinky tuku v moči obsahují molekuly, díky nimž by bylo možné předpovědět agresivní formu nádorového onemocnění prostaty, alespoň podle studie publikované v British Journal of Cancer.

Dutasterid snižuje riziko rakoviny prostaty u mužů se zvýšeným rizikem jejího vzniku
30.4.2009 Zdroj: American Urological Association | Další informace...

Dutasterid (Avodart) je běžně užívaným přípravkem pro léčbu benigní hyperplazie prostaty. Nyní se ukazuje, že může výrazně snižovat riziko vzniku rakoviny prostaty u mužů, u nichž existuje zvýšené riziko této nemoci.

Novou vakcínu proti rakovině prostaty lze použít i jako lék
29.4.2009 Zdroj: Novinky.cz | Další informace...

Testování nové vakcíny proti rakovině prostaty přineslo závratné výsledky. Jak oznámili vědcí na konferenci Americké urologické asociace v Chicagu, tuto vakcínu lze používat zároveň i jako lék, protože při pokusech pacientům s pokročilým stádiem této choroby prodloužil život v průměru o čtyři měsíce.

Nově testovaná vakcína - naděje pro pacienty s nádory ledvin
23.4.2009 Zdroj: ČTK | Další informace...

Pacientům se zhoubným nádorem ledvin může nově pomoci léčba vakcínami. V květnu začíná tříletá výzkumná studie s vybranými pacienty, kteří mají pokročilé stadium rakoviny ledvin.

Stanovisko Evropské urologické asociace ke screeningu rakoviny prostaty
20.4.2009 European Association of Urology | Další informace...

Evropská urologická asociace (EAU) zvážila aktuální vědecké výstupy a informace vyplývající z randomizovaných screeningových studií rakoviny prostaty (Schröder et al, NEJM 2009). Na základě výsledků Evropské randomizované studie screeningu rakoviny prostaty (ERSPC) EAU zaujala ke screeningu rakoviny prostaty v Evropě oficiální stanovisko uvedené níže a doporučila lékařům a zdravotním úřadům uvedené kroky a postupy.

Nový marker pro detekci karcinomu prostaty
16.4.2009 Medical Tribune 11/2009 | Další informace...

Sarcosin je schopen odlišit pomalu rostoucí, indolentní tumory od agresivních forem

Rakovinu prostaty lze úspěšně operovat, o metodě se ale vedou spory
15.4.2009 Novinky.cz | Další informace...

Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem českých mužů. Za 40 let stoupl počet případů u nás šestinásobně, počet lidí, kteří na tuto chorobu zemřou, se ale zvýšil jen dvojnásobně. Je to důsledek lepších léčebných možností i osvěty.

Screening karcinomu prostaty přináší výhody
1.4.2009 Cancer Research UK | Další informace...

Britští vědci ukázali, že screening rakoviny prostaty pomocí prostatického specifického antigenu (PSA) vede ke značnému nárůstu počtu nádorů diagnostikovaných v dřívějším, a tedy i snadněji léčitelném stadiu. Nicméně podle článku uveřejněného v časopisu British Journal of Cancer také hrozí případy „overdiagnosis“ (zvýšené incidence v důsledku zlepšeného záchytu časných stadií) rakoviny prostaty.

FDA: Zelená pro nový lék na pokročilou rakovinu ledvin
31.3.2009 American Cancer Society | Další informace...

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léků schválil everolimus (výrobce Novartis, komerční název Afinitor) k léčbě pokročilé rakoviny ledvin. Schválení přišlo po zveřejnění předběžných závěrů z klinické studie fáze III, která ukázala, že užívání Afinitoru zpozdilo růst a šíření nádorů ledvin přibližně o 5 měsíců, přičemž u pacientů, kteří tento lék nebrali, to byly pouze 2 měsíce.

Má konzumace olejnatých ryb vliv na riziko rakoviny prostaty?
27.3.2009 Cancer Research UK | Další informace...

Podle organizace Cancer Research UK je třeba dalšího výzkumu k pátrání po skutečných vlivech konzumace olejnatých ryb na riziko vzniku rakoviny prostaty u mužů. To je reakce na tvrzení amerických vědců, že může poskytovat ochranu před agresivní formou této nemoci.


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.