ISSN 1804-6371
 
 

Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty

U pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty léčených androgendeprivační terapií znamená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) > 8 ng/ml nebo zdvojnásobení hladiny PSA do 6 měsíců zvýšené riziko vzniku kostních metastáz i úmrtí. Jde o výsledky dánské studie s 2494 pacienty publikované v červnu 2015.


Do této populační kohortové studie byli zařazeni všichni pacienti ze severního a centrálního regionu Dánska s nemetastazujícím karcinomem prostaty diagnostikovaným v letech 1997–2010, kteří byli léčeni androgendeprivační terapií. Údaje pocházejí z tamních registrů. Primárním sledovaným parametrem byl vznik metastáz, celkové přežití a přežití bez kostních metastáz.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Nguyen-Nielsen M, Liede A, Maegbaek ML, Borre M, Harving N, Hernandez RK, Sørensen HT, Ehrenstein V. Survival and PSA-markers for mortality and metastasis in nonmetastatic prostate cancer treated with androgen deprivation therapy. Cancer Epidemiology 2015; 39(4): 623-32. doi: 10.1016/j.canep.2015.05.008.

 

9.10.2015 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.