ISSN 1804-6371
 
 

Strava s vysokým obsahem antioxidantů by mohla být přínosem u pacientů s karcinomem prostaty

Malá studie ukázala, že 3měsíční dodržování středomořské stravy sníží u pacientů s karcinomem prostaty riziko poškození DNA. Přínosem jsou zejména potraviny s vysokým obsahem antioxidantů: potraviny bohaté na foláty, vitamin C, dále luštěniny a zelený čaj.


Distribuce výskytu karcinomu prostaty naznačuje, že strava a další faktory životního stylu můžou souviset s rozvojem a progresí karcinomu prostaty. Autoři z Nového Zélandu proto hodnotili vliv specificky upravené středomořské stravy u pacientů s touto malignitou na hladinu prostatického specifického antigenu (PSA), C-reaktivního proteinu (CRP) a na poškození DNA. Pacienti měli tuto stravu dodržovat 3 měsíce a údaje o zkonzumované stravě byly hodnoceny podle stravovacích deníků a validovaného dotazníku pro středomořskou stravu.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Erdrich S, Bishop KS, Karunasinghe N, Han DY, Ferguson LR. A pilot study to investigate if New Zealand men with prostate cancer benefit from a Mediterranean-style diet. PeerJ 2015; 3: e1080. doi: 10.7717/peerj.1080.

 

7.9.2015 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.