ISSN 1804-6371
 
 

Britové identifikovali pět různých typů rakoviny prostaty

Britští výzkumníci zjistili, že existuje pět různých typů karcinomu prostaty a zároveň přišli na způsob, jak je od sebe vzájemně odlišit. Výsledky jejich výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise EBioMedicine [1].


Závěry nejnovějšího výzkumu by mohly mít v budoucnu významný dopad na způsob léčby karcinomu prostaty. Zřejmě totiž bude možné identifikovat nádory, které mají vyšší pravděpodobnost agresivního růstu a dalšího šíření do těla pacienta.

Výzkumníci z britského Cambridge Institute a Addenbrooke’s Hospital zkoumali vzorky tkáně odebrané jednak z prostaty zdravých mužů, jednak od pacientů s karcinomem prostaty: celkem bylo do studie zahrnuto více než 250 mužů.

Na základě cíleného pátrání po abnormálních chromozomech a měření aktivity 100 různých genů, které nějak souvisejí s karcinomem prostaty, dokázali autoři studie rozčlenit nádory do pěti různých typů, z nichž každý měl svůj charakteristický „genetický otisk“ (genetic fingerprint).

Tato analýza dokázala přesněji predikovat, které nádory mají vyšší pravděpodobnost velké agresivity ve srovnání s vyšetřeními běžně používanými v klinické praxi, jako je zejm. PSA test či Gleasonovo skóre. Závěry však bude ještě potřeba potvrdit v klinických studiích s větším počtem mužů.

Jedním z autorů studie byl dr. Alastair Lamb z Cambridge Institute, který vysvětlil: „Dospěli jsme k závěru, že zhoubné nádory prostaty lze klasifikovat do pěti geneticky odlišných typů. Tyto poznatky by v budoucnu mohly lékařům pomoci rozhodnout o nejlepším typu léčby pro každého individuálního pacienta, a to na základě charakteristik konkrétního nádoru. Logicky navazujícím krokem bude potvrzení našich závěrů v rozsáhlejších studiích a detailnější průzkum molekulárních charakteristik každého z těchto pěti typů karcinomu prostaty. Dokážeme-li lépe porozumět tomu, jak se jednotlivé typy nádorů chovají, budeme časem schopni navrhnout účinnější postupy léčby pro pacienty s rakovinou prostaty a zachránit tak ještě více životů.“

Karcinom prostaty je nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem u mužů ve Velké Británii: každoročně je jen v této zemi diagnostikováno přibližně 41 700 nových případů rakoviny prostaty, a přibližně 10 800 Britů na toto onemocnění každoročně umírá (viz Pozn.).

Prof. Malcolm Mason, odborník na karcinom prostaty z britské organizace Cancer Research UK, konstatoval: „Velkým problémem při léčbě karcinomu prostaty je to, že nádor se s trochou nadsázky může chovat buď jako kotě – roste jen pomalu a v dalším životě nezpůsobí muži žádné problémy – nebo jako tygr: agresivně se šíří a vyžaduje okamžitou léčbu. V současné době však neznáme žádný spolehlivý způsob, jak mezi různými případy karcinomu prostaty rozlišit. To bohužel vede k tomu, že některým mužům se dostává léčby, kterou fakticky nepotřebují, avšak má nevyhnutelné vedlejší účinky, zatímco jiná skupina mužů by potřebovala intenzivnější léčbu, než která je jim nasazena.“

Prof. Mason dále objasnil: „Výsledky tohoto výzkumu by mohly být průlomové, budou-li potvrzeny i ve větších klinických studiích. Lékařům by podrobnější informace o nádoru konkrétního pacienta velmi usnadnily návrh individuální léčby, a zejména by jim pomohly s volbou terapie pro muže s agresivními nádory prostaty. To by v konečném důsledku znamenalo účinnější léčbu pro muže, kteří ji potřebují, zachránilo ještě více životů a zlepšilo kvalitu života mnoha tisíc pacientů s karcinomem prostaty.“

Poznámka překladatele

Reference

  1. Ross-Adams H, Lamb AD, et al. Integration of copy number and transcriptomics provides risk stratification in prostate cancer: A discovery and validation cohort study. EBioMedicine 2015. doi: 10.1016/j.ebiom.2015.07.017

30.7.2015 Tisková zpráva Cancer Research UK


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.