ISSN 1804-6371
 
 

Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice benigní hyperplazie prostaty a časného karcinomu prostaty

V současné době se v České republice neprovádí celoplošný screening karcinomu prostaty pomocí PSA. Jedním z důvodů je nízká specificita vyšetření, která vede ke zbytečné zátěži pacientů v podobě biopsie prostaty neboli k takzvané „over diagnostice“. Nová pilotní studie plzeňských lékařů se snažila zjistit, zda existují sérové markery, které usnadní diferenciální diagnostiku benigní hyperplazie prostaty a časných fází karcinomu prostaty.


V současnosti existují dva hlavní důvody, proč se neprovádí celoplošný screening karcinomu prostaty pomocí prostatického specifického antigenu (PSA). Jedním důvodem je výše zmíněná nízká specificita vyšetření, která vede k zbytečným případům biopsie prostaty. Druhým důvodem je stanovisko Americké onkologické společnosti (ASCO) z roku 2011, která konstatuje, že pomocí PSA a freePSA nelze odhadnout agresivitu nádorového procesu. Diagnóza karcinomu prostaty v tomto případě vede k zahájení léčby v případech, kdy vůbec není indikována. Tým lékařů z Fakultní nemocnice v Plzni se proto rozhodl zjistit, zda stanovení [−2]proPSA (volné isoformy PSA) vyřeší problém „over diagnostiky“.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Fuchsová R, Topolčan O, Klečka J, Vrzalová J, Hora M, Kučera R, Dolejšová O, Hes O. Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice časného karcinomu prostaty (pilotní studie). Klin. Biochem Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 21–24.

 

30.7.2015 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.