ISSN 1804-6371
 
 

Renální karcinom, imunoterapie a další témata z ASCO 2015

Aktuální číslo časopisu Medical Tribune se obšírně věnuje poznatkům z posledního kongresu ASCO, který se konal začátkem června v Chicagu.


Jeden z článků je zaměřen na léčbu karcinomu ledviny po selhání první linie léčby, další dva pak prezentují téma imunoterapie u urologických i dalších malignit.

Další informace:

2.7.2015


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.