ISSN 1804-6371
 
 

Mužům nad 70 let je často zbytečně upírána kurativní léčba karcinomu prostaty

Při rozhodování o léčbě karcinomu prostaty je i u mužů nad 70 let třeba doporučit standardní kurativní lokální léčbu, pokud jsou v dobrém zdravotním stavu.


ilustrační obrázek: stockimages (FreeDigitalPhotos.net)BJU International zveřejnil nedávno doporučení australských odborníků věnované léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty u mužů vysokého věku. Tito autoři doporučují, aby každý pacient s karcinomem prostaty nad 70 let podstoupil před terapeutickým rozhodnutím posouzení celkového zdravotního stavu pomocí validovaného nástroje. Zdravým mužům se středně až vysoce rizikovým onemocněním je třeba nabídnout standardní kurativní lokální léčbu podle doporučení platných u mladších mužů. U mužů s celkově horším zdravotním stavem je namístě geriatrická intervence, díky které může pacient dosáhnout stavu, kdy je kurativní léčba karcinomu prostaty vhodná.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Everaerts W, Van Rij S, Reeves F, Costello A. Radical treatment of localised prostate cancer in the elderly. BJU International 2015. doi: 10.1111/bju.13128. [Epub ahead of print]

 

30.5.2015 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.