ISSN 1804-6371
 
 

Interaktivní edukační on-line program pro pacienty s karcinomem prostaty

Vývoj a první hodnocení psychologicko-edukačního multimediálního on-line programu PROGRESS pro pacienty, kteří přežili karcinom prostaty, ukázalo, že může jít o přínosný klinický nástroj. Témata by měla pokrývat požadavky pacientů, jako je kontrola příznaků, emoční problémy a osvojení nových dovedností.


Tento program byl vyvinut na oddělení psychosociální a behaviorální medicíny univerzitního onkologického centra ve Filadelfii (USA). Jeho cílem je usnadnit pacientům s karcinomem prostaty přechod od léčby k dlouhodobému přežití.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Miller SM, Hudson SV, Hui SK, Diefenbach MA, Fleisher L, Raivitch S, Belton T, Roy G, Njoku A, Scarpato J, Viterbo R, Buyyounouski M, Denlinger C, Miyamoto C, Reese A, Baman J. Development and preliminary testing of PROGRESS: a Web-based education program for prostate cancer survivors transitioning from active treatment. Journal of Cancer Survivorship 2015 Feb 20. [Epub ahead of print] doi: 10.1007/s11764-015-0431-5

 náhled úvodní stránky edukačního on-line programu Progress

7.5.2015 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.