ISSN 1804-6371
 
 

U pacientů s karcinomem prostaty je nutné věnovat pozornost prevenci kostních příhod

Pro kvalitu života pacientů s karcinomem prostaty je velmi důležitý stav kostí. Před zahájením androgendeprivační léčby je třeba vyšetřit kostní minerální denzitu (BMD) a zavést případnou antiosteoporotickou léčbu. U pacientů s kostními metastázami je přínosem časná léčba zaměřená na snížení rizika kostních příhod.


V Actas Urológicas Españolas, oficiálním časopise Španělské urologické společnosti (Asociación Española de Urología) byl nedávno publikován průzkum literatury věnovaný postižení kostí u pacientů s karcinomem prostaty. Ukázal, že pacienti s diagnózou karcinomu prostaty mají před zahájením léčby v porovnání s obecnou mužskou populací stejného věku nižší BMD.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Miñana B, Cózar JM, Alcaraz A, Morote J, Gómez-Veiga FJ, Solsona E, Rodríguez-Antolín A, Carballido J. Bone health in patients with prostate cancer. Actas Urológicas Españolas 2014; 38(10): 685-693. doi: 10.1016/j.acuro.2014.05.003.

 

16.3.2015 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.