ISSN 1804-6371
 
 

Objektivní a vyvážené informace pro pacienty s rakovinou prostaty: nyní dostupné on-line

Evropská urologická asociace (EAU) zveřejnila přehledné informace o karcinomu prostaty pro pacienty a jejich blízké [1]. Informace jsou dostupné v angličtině.


O Evropské urologické asociaci (EAU)

EAU v rámci Evropy sdružuje přední experty na urologickou praxi, výzkum i vzdělávání. Do řad EAU je zapojeno více než 16 000 zdravotníků, kteří pomáhají vytvářet progresivní řešení vedoucí k neustálému zdokonalování, profesionálnímu růstu a sdílení znalostí. EAU poskytuje školení, podporuje výzkum a šíří nejnovější poznatky. Vědecké publikace EAU stimulují odbornou diskusi, expertní doporučení EAU pomáhají urologům v jejich každodenní praxi.

O informacích EAU pro pacienty

Informace EAU pro pacienty (EAU Patient Information) vznikají z iniciativy EAU. Oddíl Patient Information on Prostate Cancer si klade za cíl nejen jasně a nezaujatě podporovat komunikaci mezi lékaři a pacienty s karcinomem prostaty, ale také podporovat další zvyšování úrovně urologické péče v Evropě i ve světě.

Sekce Patient Information on Prostate Cancer je přehledně zpracovaným nástrojem (zatím dostupný pouze v angličtině), který lze číst on-line nebo vytisknout pro off-line použití. Zájemci si mohou stáhnout letáky vhodné k tisku, a to buď zvlášť pro jednotlivá témata týkající se karcinomu prostaty, nebo jako kompletní sadu. Více se dozvíte na http://patients.uroweb.org.

Multidisciplinární tým urologů, onkologů, sester i pacientů společně shromáždil aktuální informace o diagnostice, léčbě a podpoře pacientů s karcinomem prostaty. Všechny informace jsou v souladu s nejnovějšími doporučeními EAU [2].

Delší přežití

Karcinom prostaty je nejčastěji se vyskytujícím typem zhoubného nádoru u starších mužů napříč celou Evropou. Onemocnění je již několik let v popředí zájmu urologů, neboť je obecně spojováno s vyšším věkem a evropská populace stárne. Ačkoli se jedná o závažnou zdravotní problematiku, statistiky přinášejí dobrou zprávu: pětileté relativní přežití pacientů s karcinomem prostaty se v posledních několika desetiletích výrazně prodloužilo [3].

Složité informace vysvětleny srozumitelným jazykem

Léčebné možnosti jsou tak široké a informace dostupné na internetu jsou natolik spletité, že pacienti se v nich mohou hůře orientovat. Cílem sekce Patient Information on Prostate Cancer na webu EAU je tuto situaci zpřehlednit. EAU nově poskytuje jasné a strukturované informace o každém stadiu onemocnění. Kde je to možné, výklad je doprovázen ilustrací anatomických charakteristik a lékařských postupů, aby pacienti získali alespoň základní vizuální představu, a mohli si o léčebných možnostech zasvěceněji pohovořit se svým ošetřujícím lékařem.

Rozsáhlá „podpůrná“ sekce (označená jako Support u jednotlivých stadií onemocnění) poskytuje pacientům informace o potenciálních emočních, společenských, sexuálních a finančních důsledcích karcinomu prostaty, které jsou pro pacienta a jeho blízké velmi důležité. Součástí podpůrných informací jsou i podsekce napsané speciálně pro přátele, rodiny i partnery pacientů. V podpůrných sekcích jsou shromážděny i praktické tipy pro zvládání vedlejších následků léčby.

Objektivní přehled

Prof. Thorsten Bach z německého Hamburku, který se významně podílel na sestavování informací pro pacienty, vysvětlil: „EAU garantuje, že informace o rakovině prostaty v pacientské sekci webu jsou objektivním přehledem léčebných možností, opírající se o medicínu založenou na důkazech. S využitím tohoto informačního zdroje mohou pacienti a jejich blízcí klást ošetřujícímu lékaři otázky, které je nejvíce zajímají. Pacienti se tak budou moci zapojit do informované diskuse se svými lékaři, kteří jim pak pomohou najít nejlepší léčebný postup pro jejich individuální situaci.“

Sekce Patient Information on Prostate Cancer na webu EAU by měla prospět vzájemným vztahům mezi pacienty a lékaři; je možné, že se zlepší i dodržování léčebných postupů ze strany pacientů a tím i výsledky léčby. Jak dodává prof. Bach: „Poučit pacienta o jeho onemocnění představuje účinný způsob, jak zvýšit compliance a snížit riziko komplikací.“

Reference

  1. Patient Information on Prostate Cancer, European Association of Urology, 2015.
  2. N. Mottet, P.J. Bastian, J. Bellmunt, R.C.N. van den Bergh, M. Bolla, N.J. van Casteren, P. Cornford, S. Joniau, M.D. Mason, V. Matveev, T.H. van der Kwast, H. van der Poel, O. Rouvière, T. Wiegel. Guidelines on Prostate Cancer. Uroweb 2015. Available at: http://www.uroweb.org/gls/pdf/1607%20Prostate%20Cancer_LRV3.pdf. Accesed January 16, 2015.
  3. C. Allemani, H.K. Weir, H. Carreira, et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). Lancet. 2014. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62038-9.

16.1.2015 Tisková zpráva Evropské urologické asociace (EAU)


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.