ISSN 1804-6371
 
 

Nový registr cystektomií

Dne 1. 1. 2014 bude zahájen sběr dat v novém projektu garantovaném Českou urologickou společností ČLS JEP, registru cystektomií. Cílem projektu je vybudovat plošný celostátní registr s ambicí získat robustní a reprezentativní datovou základnu pro hodnocení dané oblasti péče.


Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu CyRUS.

22.10.2013


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2023. [cit. 2023-01-28]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.