ISSN 1804-6371
 
 

Aktualizace monitoringu výsledků a kvality péče

Na webových stránkách Uroweb.cz byla publikována aktualizovaná analýza přežití pacientů s uroonkologickými malignitami.


Recentní údaje jsou nyní prezentovány pro periodu 2006–2010 a zahrnují tak nejnovější validovaná data z Národního onkologického registru ČR.

20.9.2013


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2023. [cit. 2023-01-28]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.