ISSN 1804-6371
 
 

Praktická urologie v kazuistikách

Nová kniha Praktická urologie v kazuistikách je dílem kolektivu předních českých urologů pod vedením MUDr. Michaely Matouškové. Publikace předkládá na 232 stranách současné možnosti diagnostiky i léčby vybraných urologických, andrologických a uroonkologických onemocnění. Pro názornost jsou kapitoly doplněny kazuistikami.


Kniha umožní lékařům jednodušší spolurozhodování o postupu při urologických onemocněních u konkrétních pacientů, usnadní rozhodnutí, kdy referovat na urologické pracoviště a zároveň pomůže posoudit výsledky postupu specialisty. Tyto zkušenosti i znalosti ulehčí i ne-urologovi racionální komunikaci s nemocným, případně jeho blízkými, a tím i zkvalitní vztah lékař – pacient.

Další informace o knize

8.8.2013


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2023. [cit. 2023-10-05]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.