ISSN 1804-6371
 
 

Česká protinádorová vakcína: mezi pokorou a hrdostí

Evropská léková agentura schválila globální klinickou studii fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost terapeutické protinádorové vakcíny. Ta původně vznikla na Ústavu imunologie 2. LF UK. "Něco takového se v Česku nepovedlo po desítky let," míní přednostka ústavu prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.


Evropská léková agentura (EMA) schválila evropskou část globální klinické studie fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost terapeutické protinádorové vakcíny s pracovním názvem DCVAC/PCa. Ta původně vznikla na Ústavu imunologie 2. LF UK , který ji úspěšně provedl i první fází klinického zkoušení. Posléze její vývoj převzala česká společnost Sotio. Tento přípravek aktivní buněčné imunoterapie je vyráběn individuálně pro každého jednotlivého pacienta. Je založen na aktivovaných dendritických buňkách, které vyvolávají imunitní odpověď proti širokému spektru nádorových antigenů. Ve studii třetí fáze VIABLE bude hodnocen u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty.

2.5.2013 Medical Tribune 8/2013


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2023. [cit. 2023-01-28]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.