ISSN 1804-6371
 
 

Zhoubné nádory v ČR v roce 2010 v datech NOR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydal aktuální shrnutí zátěže české populace onkologickými onemocnění v roce 2010. Z ní vyplývá, že incidence vzrostla o 4 %, zatímco mortalita o 0,6 %. Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo proti roku 2009 k mírnému růstu incidence (o 2,4 %) a poklesu mortality (o 0,9 %). Mezi nejčetnější diagnózy patří i urologické malignity, zejména nádory prostaty a ledvin.


V roce 2010 bylo do Národního onkologického registru ČR (NOR) nahlášeno 82 606 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ a ve stejném roce zemřelo na onkologická onemocnění 27 834 osob. Mezi nejčetnější diagnózy ZN v roce 2010 patřily novotvary kolorekta, průdušnice, průdušek a plic, novotvary prsu u žen a prostaty u mužů. S výjimkou ZN prostaty a prsu došlo u vybraných diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence.

„Tendence u některých druhů nádorů tu je už několik let,“ řekl k datům statistiků předseda České onkologické společnosti a ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu profesor Jiří Vorlíček. Jako příklad uvedl rakovinu prsu, které přibývá, ale méně žen na ni umírá.

Trend přičítá několika faktorům - první je, že ženy chodí na preventivní vyšetření v rámci screeningu. „To je velice pozitivní. Nádor se zachytí v časném stadiu a podstatně větší množství žen se může vyléčit,“ řekl.

Dalším důvodem je to, že přicházejí nové léky a nové léčebné postupy. Řadě žen, které se nemohou vyléčit, významným způsobem prodlužují život. „Čili pokroky v diagnostice, pokroky v léčbě a zlepšující se uvědomění žen, co se týče prevence a screeningu,“ shrnul profesor Vorlíček.

Problém podle něj zůstává u včasného odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ve výskytu této rakoviny drží ČR světové prvenství. Účast na screeningu sice roste, ale stále to nestačí nepříznivý trend zvrátit. To by se mohlo podařit, pokud se do screeningu zapojí víc lidí.

Zdravotní pojišťovny podle zjištění ČTK ještě letos spustí program cíleného zvaní na všechny tři dostupné screeningy, a to rakoviny tlustého střeva a konečníku, u žen pak ještě rakoviny prsu a čípku.

V Národním onkologickém registru bylo k 31. prosinci 2010 evidováno 1 889 586 zhoubných novotvarů u celkem 1 631 556 lidí. V ČR k tomuto datu žilo 515 890 lidí, kteří rakovinu měli nebo mají.

Rakovina je dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR po nemocech srdce a cév. Mezi nemocnými dlouhodobě převažují lidé vyššího věku. Více než tři čtvrtiny jsou zjištěny u mužů starších 60 let, u žen v tomto věku je tento podíl o něco menší. Je to dáno tím, že rakovina prsu a některé gynekologické nádory se vyskytují v mladším věku.

Počty nových onemocnění a úmrtí na rakovinu v roce 2010:

Diagnóza Počet nových
onemocnění
celkem
Počet nových
onemocnění
muži
Počet nových
onemocnění
ženy
Počet úmrtí
muži
Počet úmrtí
ženy
Jiný ZN kůže 20 584  10 773  9811  x  x
ZN kolorekta 8265 4951 3314 2271 1608
ZN plic, průdušek a průdušnice 6532 4641 1891 4011 1561
ZN prostaty  x 6771 x 1348  x
ZN prsu  x  x 6498 x 1655
ZN ženských pohlavních orgánů  x  x  4354 x 1619
ZN ledvin 2856 1817 1039 660 393

 

Podrobnější informace o epidemiologii nádorových onemocnění v ČR v roce 2010 jsou k dispozici v publikaci Aktuální informace ÚZIS ČR 05/2013 -  Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010 a v neposlední řadě i na našem webu v sekci Celkový přehled epidemiologie urologických malignit.

21.3.2013 Zdroj: ÚZIS, ČTK, Medical Tribune


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2023. [cit. 2023-12-10]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.