ISSN 1804-6371
 
 

Léčba rakoviny prostaty: srovnání nákladů a účinnosti

Dosud nejrozsáhlejší studie porovnávající hlavní modality léčby rakoviny prostaty z hlediska efektivity a ekonomické náročnosti byla publikována v BJU International.


Autoři z University of California analyzovali celkem 232 publikací o klinických studiích z poslední dekády, které se zabývaly sledováním pacientů s nízko-, středně a vysokorizikovými formami nádorů prostaty léčených jedním či více standardními postupy – radioterapií, chirurgicky či hormonální terapií.

Analýza ukázala, že u pacientů s méně agresivními nádory je přežití podobné pro všechny typy léčby; 5leté přežití specifické pro diagnózu C61 tak dosahuje téměř 100 %. Náklady na radioterapii jsou zde však výrazně vyšší než u chirurgické léčby. U středně a vysoce rizikových nádorů je z hlediska přežití i nákladů obecně přínosnější chirurgie, i když kombinace teleradioterapie a brachyterapie přináší srovnatelné výsledky co do přežití a kvality života pacientů.

„Naše poznatky ukazují na mnohem větší roli chirurgie při léčbě vysokorizikových forem rakoviny prostaty, než běžně vídáme v praxi,“ konstatuje urolog Matthew Cooperberg, hlavní autor studie.

Pro lokalizované onemocnění existuje více možností léčby (chirurgie, radioterapie, hormonální terapie), přičemž muži s nízkorizikovým onemocněním často nemusí absolvovat ani jednu z nich a jsou alespoň zpočátku pouze pod stálým dohledem. Plán léčby se také může často lišit podle toho, v jakém centru je pacient léčen, a výsledky léčby mohou být více méně stejné.

„Existuje jen velmi málo jasných důkazů, že jeden přístup je lepší než ty ostatní,“ vysvětluje jednu z motivací studie Cooperberg. Tou hlavní však byl především nedostatek údajů o nákladové efektivitě léčby – cena, jakou zdravotní systém zaplatí za každý získaný rok života s přihlédnutím ke komplikacím a vedlejším účinkům léčby.

Tato nová studie je z tohoto pohledu dosud nejkomplexnější a porovnává výsledky a náklady na různé typy léčby, od roboticky asistované prostatektomie u nízkorizikového onemocnění za necelých 19 000 USD po kombinovanou radioterapii vysokorizikového nádoru za 50 000 USD. Studie naopak neřešila jiné dva přístupy související s rakovinou prostaty: aktivní sledování pacientů s nízkorizikovými nádory pomocí krevních testů a biopsií a protonová léčba, která se díky vysokým finančním nákladům ukázala jako neefektivní.

Další informace

7.1.2013


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-02-23]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.