ISSN 1804-6371
 
 

Nové poznatky v léčbě renálního karcinomu jsou jako lavina

Na nové možnosti především v druhé linii léčby metastazujícího světlobuněčného karcinomu ledviny upozornily sdělení v rámci v rámci Jihočeských onkologických dnů. V současné době do praxe vstupuje nový lék, který přináší další posun.


Léčebný algoritmus u metastazujícího renálního karcinomu patří mezi nejsložitější onkologická terapeutická schémata. O co menší roli tu hraje chemoterapie, o to širší je spektrum cílené léčby, jež se navíc rychle rozšiřuje. Této tematice se věnovalo i symposium podpořené společností Pfizer, které se v říjnu konalo v rámci tradičních Jihočeských onkologických dnů.

3.12.2012 Medical Tribune 22/2012


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.