ISSN 1804-6371
 
 

Renální karcinom již zná dlouhodobé přežití

Renální karcinom, zejména je‑li diagnostikován v pokročilém stadiu, patřil před šesti lety k onemocněním s naprosto infaustní prognózou. Šlo totiž o nádor zpravidla s primární rezistencí ke standardní chemo‑ i radioterapii. Vzhledem k lokalizaci nádoru, chirurgická exstirpace ložiska či nefrektomie nepředstavuje v uspokojivém počtu případů terapeutický úspěch. Proto byla hala, kde se konalo symposium společnosti Pfizer při letošním ESMO, zaplněná do posledního místa.


Na jedné konkrétní kasuistice zde řečníci zcela názorně vysvětlili, jak se z pokročilého renálního karcinomu stává chronické onemocnění s dlouhou dobou přežití, a to v důsledku cílené léčby, jejímž představitelem je sunitinib pro první linii a nadějný axitinib v linii druhé. Jak výsledky klinických studií, tak klinické zkušenosti tyto přípravky zařazují mezi jasné favority při volbě léčebné strategie pokročilého renálního karcinomu.

Symposiu předsedala profesorka Manuela Schmidingerová (Univerzita ve Vídni), která shrnula pokroky v léčbě pokročilého renálního karcinomu dosažené v poslední době. Ocenila význam inhibitorů tyrosinkináz, který přinesl pacientům novou a zcela odlišnou prognózu v podobě dlouhodobého přežití. Místo několikaměsíční léčby se již v současnosti dostává ke slovu i léčba druhé, a dokonce třetí linie. Proto má význam diskutovat o nových doporučených postupech pro tyto další linie léčby. Nové přístupy totiž výrazně prodlouží délku přežití a zlepší kvalitu života nemocného.

15.11.2012 Medical Tribune 21/2012


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.