ISSN 1804-6371
 
 

Role buněk karcinomu prostaty s nízkou expresí PSA

Karcinom prostaty je charakteristický zvýšenou expresí prostatického specifického antigenu (PSA) a jeho zvýšeným přechodem z nádoru do krevního oběhu. Tým Deana Tanga z University of Texas se ve studii zveřejněné ve vědeckém časopisu Cell Stem Cell zabýval buňkami karcinomu prostaty s vysokou expresí PSA a buňkami, které mají expresi PSA na velmi nízké úrovni.


Tang a jeho spolupracovníci dokázali obě populace buněk spolehlivě separovat a charakterizovat. Prokázali, že právě buňky s nízkou expresí PSA jsou velmi důležité při rozvoji nádoru a jeho reakci na léčbu.

25.10.2012 Medical Tribune 20/2012


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.